Biodrivstoff

Biodrivstoff

ZEROs visjon er en fossilfri transportsektor, og skal vi lykkes med å kutte klimagassutslipp fra transport må vi bytte ut fossile drivstoff med fornybare. Dette innebærer at vi må effektivisere transporten og ta i bruk fornybar elektrisitet og bærekraftig biodrivstoff.

Skal Norge lykkes med å kutte klimagassutslippene fra transportsektoren må vi benytte bærekraftig biodrivstoff til tungtransport. Det innebærer bruk av biodiesel, bioetanol og biogass fra bærekraftige råstoff som kan fylles på lastebiler, busser, båter, gravemaskiner og fly. For å klare dette trenger vi forutsigbare rammebetingelser som sikrer biodrivstoff med høy klimanytte, og et næringsliv som tar løsningene i bruk.

ZERO jobber for disse rammebetingelsene og følger utviklingen og tilgangen til bærekraftig biodrivstoff.

Våre eksperter

Anne Marit Post-Melbye
Fagansvarlig for industri
959 05 732
Tonje Sæther
Seniorrådgiver næringsliv
911 65 665

Blogginnlegg

Publikasjoner

Bærekraftig biodrivstoff ZERO-rapport 2017

Det ble i 2016 vedtatt en opptrappingsplan for omsetningskravet for biodrivstoff, som skal øke
fra 7 % i 2017 til 20 % i 2020. I dette notatet belyser vi hvorfor biodrivstoff er en viktig del av
det grønne skiftet, og hvordan opptrappingen av omsetningskravet kan gjennomføres på en
bærekraftig måte.

Last ned PDF

Biodrivstoff og fattigdom

Med denne rapporten ønsker ZERO å systematisere det potensialet og de utfordringene biodrivstoff
har å by utviklingsland, med særlig fokus på prisutvikling av landbruksvarer og konsekvensen
for tilgang på mat.

Last ned PDF

Muligheter og utfordringer ved utvidelse og intensivering av jordbruk i Afrika for produksjon av biodrivstoff

Afrika har ifølge Verdens matvareorganisasjon,
FAO, stort potensial til å øke
landbruksproduksjonen sammenlignet med
andre deler av verden (FAO 2003).

Last ned PDF

How to run an air-cooled Lister engine on Jatropha oil

This report describes the process and experiences
of converting a two cylinder air- cooled Lister
diesel engine (see below for further details) to run
on pure plant oil (PPO).

Last ned PDF

Biofuels in ships

A project report and feasibility study into the use of biofuels in the Norwegian domestic fleet

Last ned PDF

Biodiesel in car ferries

A feasibility study on the use of biofuels in Norwegian domestic ferries.

Last ned PDF

VÅRE STØTTESPILLERE