bg_wide

Fornybar energi og kraftnett

Våre eksperter

Anne Marit Post-Melbye
Fagansvarlig for industri
959 05 732
Einar Wilhelmsen
Fagansvarlig energisystemer
906 98 446

Blogginnlegg

Publikasjoner

Possibilities for electricity exchange between Norway and Germany

This report presents different possibilities, expectations, scenarios and political objectives for development
of renewable electricity, electricity storage and balancing potential in Germany, and
the possibilities for meeting some of these needs through Norwegian hydro power.

Last ned PDF

Lyd fra vindmøller

Spørsmål og svar i debatten om vindmøller og støy. Klimaendringer skyldes utslipp av CO2 fra fossil energibruk og er i dag en alvorlig miljøtrussel
hele verden står overfor. Derfor trengs CO2-fri energiproduksjon

Last ned PDF

Vindkraft i Midt-Norge

Hvordan gjøre de mobile gasskraftverkene overflødige? Vindkraft må til for å løse kraftsituasjonen i Midt-Norge på en miljøvennlig måte. ZERO forventer
derfor at olje- og energiminister Åslaug Haga får fortgang i utbyggingen av vindkraft i regionen.

Last ned PDF

Vindkraft i Nord-Norge

Denne rapporten om vindkraft i Nord- Norge har som intensjon å vise frem de enorme mulighetene for produksjon
av fornybar energi som ligger i vinden som blåser i Nord-Norge.

Last ned PDF

Plusshus

ZERO har lenge jobbet med å fase ut all bruk av fossil energi til oppvarming av bygninger. I dette arbeidet
har hovedvekten vært på konvertering til biobrensel.

Last ned PDF

Possibilities for electricity exchange between Norway and Germany

This report presents different possibilities, expectations, scenarios and political objectives for development
of renewable electricity, electricity storage and balancing potential in Germany, and
the possibilities for meeting some of these needs through Norwegian hydro power.

Last ned PDF

Kommer Norge på nett med Europa?

Et framtidig samfunn uten farlige klimagassutslipp forutsetter nye teknologiske løsninger, tilgang på fornybar
energi og infrastruktur som muliggjør utslippsfritt energiforbruk

Last ned PDF

Viktige veivalg for energipolitikken

Den nye regjeringen har som mål å føre en ambisiøs
nasjonal klimapolitikk med en langsiktig
omstilling til et lavutslippssamfunn i 2050.

Last ned PDF

Norsk vindkraftutbygging i sertifikatmarkedet

Klimaendringene er den største utfordringen verden står overfor. Fossil energibruk er den klart
viktigste årsaken, også i Norge - over halvparten av vår energibruk er fossil. For å komme til et
nullutslippssamfunn i 2050 må vi i Norge fjerne denne fossile energibruken

Last ned PDF

Smart strøm – neste skritt for de smarte, grønne forbrukerne

En god klimapolitikk legger til rette for at folk flest kan bidra gjennom å ta klimaløsninger i bruk. Det
er åpenbart mer effektivt å peke på utslippskilder samtidig som det tilbys et alternativ, enn å ensidig
appellere til folks samvittighet.

Last ned PDF

VÅRE STØTTESPILLERE