gronn-finans

Grønn finans

Kapital er driveren i det grønne skiftet, og ZERO jobber for å dreie norsk investeringskapital fra fossilt til fornybart, samtidig som norsk finansbransje tar en sterk posisjon i finansiering av fornybart.

Norske finansbedrifter har et stort potensial som leverandører av finansiering til produkter, prosesser og prosjekter som utgjør løsninger for en utslippsfri økonomi. I Norge har vi kapital og kompetanse som svarer til behovet både i modne og umodne markeder.

Hvis vi skal kunne løse klimakrisen er vi avhengige av å gjøre de prosjekter, prosesser og produkter som bygger et moderne fornybarsamfunn konkurransedyktige. Videre vekst i fornybar energiproduksjon avhenger av økt tilflyt av kapital, og et internasjonalt nivå på investeringer som sannsynliggjør Paris-målene.

Utvikling og finansiering av fornybarprosjekter i blant annet utviklingsland kan bli et av Norges hovedbidrag i klimaarbeidet, og bli en livskraftig og verdiskapende næringsklynge i Norge.

ZERO vil legge til rette for en kompetent, grønn finans/fornybarklynge i Norge som utvikler, bygger, eier eller drifter fornybar kraftproduksjon internasjonalt.

Våre eksperter

Marius Holm
Daglig leder
957 21 632
Per Kristian Sbertoli
Fagansvarlig finans
930 89 103

Publikasjoner

Nest Eggs in a Fragile Basket

Why Norway’s Oil Fund Should Divest from Fossil Fuels

Last ned PDF

VÅRE STØTTESPILLERE