gronn-finans

Grønn finans

Kapital er driveren i det grønne skiftet, og ZERO jobber for å dreie norsk investeringskapital fra fossilt til fornybart, samtidig som norsk finansbransje tar en sterk posisjon i finansiering av fornybart.

Norske finansbedrifter har et stort potensial som leverandører av finansiering til produkter, prosesser og prosjekter som utgjør løsninger for en utslippsfri økonomi. I Norge har vi kapital og kompetanse som svarer til behovet både i modne og umodne markeder.

Hvis vi skal kunne løse klimakrisen er vi avhengige av å gjøre de prosjekter, prosesser og produkter som bygger et moderne fornybarsamfunn konkurransedyktige. Videre vekst i fornybar energiproduksjon avhenger av økt tilflyt av kapital, og et internasjonalt nivå på investeringer som sannsynliggjør Paris-målene.

Utvikling og finansiering av fornybarprosjekter i blant annet utviklingsland kan bli et av Norges hovedbidrag i klimaarbeidet, og bli en livskraftig og verdiskapende næringsklynge i Norge.

ZERO vil legge til rette for en kompetent, grønn finans/fornybarklynge i Norge som utvikler, bygger, eier eller drifter fornybar kraftproduksjon internasjonalt.

Våre eksperter

Per Kristian Sbertoli
Fagansvarlig finans
930 89 103

Publikasjoner

Nest Eggs in a Fragile Basket

Why Norway’s Oil Fund Should Divest from Fossil Fuels

Last ned PDF

VÅRE STØTTESPILLERE