Offentlige innkjøp

Grønne offentlige innkjøp

Det offentliges innkjøpsmakt kan bidra til å påvirke utviklingen av – og etterspørselen etter – klimavennlige løsninger. Krevende kunder er viktige drivere av innovasjon og for å skape et hjemmemarked for å utvikle miljøteknologiske spydspisser innen industri og næringsliv. Utvikling av gode løsninger i Norge innenfor viktige næringsområder, som energi, industri, transport og skipsfart, kan også gjøre en stor forskjell for klima og miljø globalt.

ZERO jobber for å heve kunnskapen om hvordan grønne offentlige innkjøp kan bidra til utslippskutt, innovasjon og å styrke norsk næringsliv i kappløpet om å lede an i det grønne skiftet. Vi jobber opp mot myndighetene for å øke den offentlige satsingen på grønne offentlige anskaffelser, i form av virkemidler for økt informasjon og kompetanse og ordninger som gir finansiell risikoavlastning for leverandører og oppdragsgivere. Vi jobber også direkte opp mot oppdragsgivere og leverandører i stat og kommuner for å sette i gang spydspissanskaffelser som kan kutte utslipp og utvikle nye klimaløsninger.

Våre eksperter

Marius Gjerset
Teknologiansvarlig
926 56 010
Jenny Skagestad
Rådgiver transport og storby
926 10 995

Publikasjoner

Virkemidler for flere grønne offentlige anskaffelser

Last ned PDF

VÅRE STØTTESPILLERE