hydrogen

Hydrogen

For at Norge skal kutte sine klimagassutslipp må vi bytte ut fossilt drivstoff med fornybare. Det innebærer at vi må ta i bruk fornybar elektrisitet og biomasse. Hydrogen er en måte å bruke fornybar elektrisitet både i transport og i industri.

ZERO jobber for at alle typer kjøretøy skal bli fossilfrie: ikke bare biler, men lastebiler, busser, ferger, skip og tog. Hydrogen gjør at flere og større kjøretøy kan elektrifiseres, og derfor er det viktig at teknologien blir videreutviklet og tatt i bruk. Hydrogenbiler er i salg, og det bygges stasjoner i Japan, Tyskland og USA, og til dels også i Danmark og Norge. Ruter er med i et europeisk hydrogenbussprosjekt hvor flere byer i Europa tester ut noen ti-talls hydrogenbusser. I Tyskland er Alstom i gang med å utvikle hydrogentog for det tyske markedet, og det kan også bli aktuelt her i Norge på uelektrifisert jernbane. Og ikke minst har Statens vegvesen blitt bedt om å bidra til den første hydrogenferga i Norge. Dette kan gjøre hydrogenteknologi tilgjengelig i større ferger, med høyere fart og frekvens enn det som i dag er mulig med bare batteri. Hydrogen kan også erstatte kull i industriprosesser, og på den måten kutte flere millioner tonn CO2 årlig.

Hydrogen er dermed et viktig verktøy for å nå det fulle potensialet for å fjerne fossil energi fra transport og industri.

Med hydrogen på tanken kan man produsere strøm i en brenselscelle for å drive biler, lastebiler, busser, ferger og skip. Fordelene med hydrogen sammenlignet med batteri er at man lettere kan ta med mer energi, og at fylling kan være raskere og mer fleksibelt. Ulempene er at løsningene er mer komplekse og mindre energieffektive. Fordelene med hydrogen sammenlignet med biodrivstoff er at energien kan komme fra fornybar strøm, er helt utslippsfritt og stillegående. Ulempene

Våre eksperter

Sindre Østby Stub
Rådgiver hydrogen
957 83 237
Liv-Elisif Kalland
Rådgiver, transport og hydrogen (i permisjon)
994 78 721

Publikasjoner

Norges satsing på elbiler hydrogenbiler og ladbare hybrider

For å redusere klimagassutslippene må vi gjøre det mulig å kjøre bil uten å forurense. Biler må drives av utslippsfri
energi. Norge har allerede gjort mye for å fase inn nullutslippsbiler

Last ned PDF

Klimavennlig drivstoff og nullutslippskjøretøy

Klimaendringer er i følge FN den største utfordringen vi står overfor i dag, og vil tvinge frem
omstillinger som vil få stor betydning for næringsliv, offentlig sektor og enkeltindivider.

Last ned PDF

Virkemidler for hydrogenstasjoner i Norge og Skandinavia

Fra 2015 kommer de første masseproduserte brenselscellebilene for salg globalt.
Japan, Korea, Tyskland, California og Skandinavia er interessante tidligmarkeder
på grunn av pågående pilot- og demonstrasjonsprosjekter for hydrogen til transportsektoren.

Last ned PDF

VÅRE STØTTESPILLERE