Norge 203040 b

Norge 203040

Norge203040 koalisjonen – Norsk næringsliv for grønn omstilling

Norge 203040 er et næringslivsdrevet klimainitiativ. Formålet er å identifisere nye forretningsmuligheter på veien mot lavutslippssamfunnet, og være en pådriver for å nå Norges klimamål om 40% utslippskutt innen 2030. Initiativet skal belyse – for næringslivet og for staten – hvilke forretningsmuligheter som finnes i overgangen til lavutslippssamfunnet, og peke på tiltak som trengs. Vi mener at Norge har gode forutsetninger for en grønn omstilling, og at Norge kan være en veiviser til lavutslippssamfunnet. Ved å forene krefter på tvers av virksomhetene og ulike sektorer er målet å få frem prosjekter som kan bidra til å kutte utslipp og skape langsiktig lønnsomhet.

Siden 2016 har tjue norske bedrifter, sammen med WWF, Xynteo og ZERO, arbeidet med å identifisere ulike områder som gir grunnlag for de største mulighetene i vårt samarbeid. Dette arbeidet resulterte i fire konkrete tverrsektorielle pilotprosjekter som skal gjennomføres i 2018:

  • Min Parisavtale
  • Utslippsfritt Svalbard
  • Utslippsfri transportflåte
  • Finansiering av lavutslippsløsninger

 

Les mer om koalisjonen her. Informasjon om Min Parisavtale finner du her.

Våre eksperter

Jon Evang
Kommunikasjonssjef
934 01 382
Annika Yri
Markedssjef
970 57 793
Torfinn Belbo
Rådgiver transport
959 65 459
Jenny Skagestad
Rådgiver transport og storby
926 10 995

Publikasjoner

VÅRE STØTTESPILLERE