DSC_6845

Personbil

ZERO jobber for at den norske bilparken skal bli helt utslippsfri. Et viktig skritt på veien er ZEROs mål om at nybilsalget skal bestå av enten ladbare biler eller hydrogenbiler i 2020. Da kan bilparken være tilnærmet utslippsfri i 2030.

Personbiler står for rundt 1/3 av utslippene fra norsk transport, men utslippene kryper nedover på grunn av en gradvis overgang til elektriske biler. ZERO jobber for en enda raskere overgang til elektriske biler. Med elektriske biler mener vi biler med elmotor drevet av batteri eller hydrogen.

Det er et stadig rikere utvalg av elektriske biler på det norske markedet. Norge har et avgiftssystem som gir fordeler til elbiler og i tillegg en tradisjon med bruk av sterke lokale virkemidler for å fremme elbil. ZERO jobber for å forsterke virkemiddelbruken i takt med utviklingen og for å få på plass en godt dekkende infrastruktur for lading og hydrogen.

Rene elbiler har ingen miljøskadelige utslipp ved kjøring, og er i tillegg mange ganger mer energieffektive enn tradisjonelle biler med forbrenningsmotor. Derfor er rene elbiler den aller beste klimaløsningen for personbil. Teknologien er moden og det er bare utrullingstakt som avgjør når hele bilparken i Norge er elektrisk.

Våre eksperter

Christine Holtan Bøgh
Fagansvarlig transport
915 82 971
Dennis Klausen Fjellseth
Kommunikasjonsrådgiver, politikk og næringsliv
408 31 760
Torfinn Belbo
Rådgiver transport
959 65 459
Liv-Elisif Kalland
Rådgiver, transport og hydrogen (i permisjon)
994 78 721

Publikasjoner

Norges satsing på elbiler hydrogenbiler og ladbare hybrider

For å redusere klimagassutslippene må vi gjøre det mulig å kjøre bil uten å forurense. Biler må drives av utslippsfri
energi. Norge har allerede gjort mye for å fase inn nullutslippsbiler

Last ned PDF

Klimavennlig drivstoff og nullutslippskjøretøy

Klimaendringer er i følge FN den største utfordringen vi står overfor i dag, og vil tvinge frem
omstillinger som vil få stor betydning for næringsliv, offentlig sektor og enkeltindivider.

Last ned PDF

Taking charge: Introduction fast chargers in Norway

The auto industry across the globe is gearing up for electric mobility to adapt to a changing world with new expectations
and new emission standards. Electric vehicles have gained strong political backing to become part
of the solution for the transport sector.

Last ned PDF

Utvikling og nedtrapping av ladbare bilers virkemidler

Norge er et foregangsland for introduksjon av ladbare biler. Det er ingen tvil om at mye av æren kan
tilskrives omfattende statlige og kommunale virkemidler, som er fredet ut 2017. Rapporten viser at ladbare
biler vil trenge støtte utover 2017, men at behovet gradvis vil falle.

Last ned PDF

En fornybar revolusjon på fire hjul

Vi står overfor store utfordringer. Økte
klimagassutslipp endrer det globale
klimaet. For å få slutt på økningen i
konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren
må vi slutte å slippe ut CO2 fra fossile
drivstoff, som bensin og diesel.

Last ned PDF

Blogg

VÅRE STØTTESPILLERE