Byen som Spydspiss

Storby

Visjonen vi jobber mot er at storbyene i Norge skal bli helt utslippsfrie, og at norske byer skal ta en internasjonal spydspissrolle som viser veien til det grønne skiftet nasjonalt og internasjonalt.

Byene er viktige spydspisser og drivere for det grønne skiftet. Flere norske storbyer leder an i gjennomføring av klimaløsninger innen transport, bygg, avfallshåndtering og fornybar energi. Hvordan vi velger å bo og organisere byene har stor betydning for klimagassutslippene.

ZERO skal fremme spydspissprosjekter og jobbe politisk for å få på plass rammebetingelser som skaper marked for utslippsfrie løsninger.

Storbyforum

ZERO har tatt initiativ til å opprette et storbyforum for utslippsfrie løsninger hvor Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger deltar. Storbyforumet har som formål at de største byene i Norge får realisert flere gode klimaløsninger og forsterker rollen som spydspisser i klimaarbeidet. Forumet er en arena for å dele kunnskap og erfaringer, et arnested for nye ideer og skal bidra til økt synlighet for gode klimatiltak.

Våre eksperter

Tonje Sæther
Seniorrådgiver næringsliv
911 65 665
Jenny Skagestad
Rådgiver transport og storby
926 10 995

Publikasjoner

ZEROs Sjekkliste for klimaledelse i kommunene

Lokalpolitikere og lokal forvaltning er sentrale aktører i den grønne omstillingen verden trenger for å unngå farlig global oppvarming over 1,5 grader. ZERO vil løfte fram behovet for klimaledelse og lanserer derfor en sjekkliste for klimaledelse i kommunene.

Last ned PDF

Lokale grep for global endring

Byer leder sterkest an i det grønne skiftet både i Norge og internasjonalt. Hvorfor er det sånn og hva kan vi lære av pådriverne? I dette notatet får du et knippe konkrete klimatiltak fra byer rundt om i verden, til inspirasjon og læring for norske kommuner.

Last ned PDF

Fornybart Oslo

Hvordan bli kvitt oljefyringen i Oslo? Oslo kommune har vedtatt at byen skal være en av verdens mest miljøvennlige og bærekraftige
hovedsteder. Da må politikerne få en slutt på bruk av fossil energi både til oppvarming og
transport.

Last ned PDF

Byene som klimaspydspiss

Hvem blir den første norske byen
til å innføre nullutslippssone? Hvor
kommer Norges clean tech hub?
Hvem får de første elektriske lastebilene
eller nullutslipps
anleggsplass? Og hvor får vi flest
grønne arbeidsplasser?

Last ned PDF

VÅRE STØTTESPILLERE