zeroakademiet 3

Zeroakademiet

Klima-og energifeltet er i rask endring og det har i dag blitt viktigere enn noen å være oppdatert på de politiske, økonomiske og teknologiske bevegelsene som skjer på dette området. Med kunnskap om den siste utviklingen innen klimaløsninger og klimapolitikk er du som ung beslutningstaker godt rustet til å møte de klimarelaterte utfordringene samfunnet står overfor i dag – og i årene fremover.

Zeroakademiet er en samlingsrekke og nettverk for unge beslutningstakere i politikk og næringsliv. Vårt mål er at du som deltaker på Zeroakademiet skal sitte igjen med tverrfaglig kunnskap om dagens klima- og energipolitikk og fremtidens klimaløsninger. Gode politiske beslutninger og et næringsliv som går foran er viktig for å lykkes med det grønne skiftet. Derfor har ZERO etablert Zeroakademiet.

Samlingene preges av dagsfersk analyse og innlederne vil være blant de fremste innen sine fagfelt. Deltakere vil måtte sette seg inn i litteratur i forkant av hver samling, levere egenprodusert arbeid og delta aktivt på samlingene. Dette vil bli lagt opp på et slikt nivå at det kan følges av personer i fullt arbeid.

ZERO jobber i dag med å videreutvikle Zeroakademiet og tar derfor ikke i mot søknader for våren 2018. 

Dersom du har spørsmål om Zeroakademiet, ta kontakt med Cornelia Ebbesen.

Våre eksperter

VÅRE STØTTESPILLERE