fbpx
21. juni 2021

Race to Zero – norske kommuner i global klimakampanje

Race to Zero er organisert av FNs Klimakonvensjon for å mobilisere kommuner, næringsliv og andre til klimahandling foran COP26 i Glasgow i november 2021.

Målet er å legge press på at regjeringer som deltar der, må styrke sine bidrag til Parisavtalen. I Norge har ZERO, C40, Osloregionen, KS og WWF gått sammen for å mobilisere kommuner og fylker til å bli med i Cities Race to Zero. 

Dette er en glimrende anledning for kommuner og fylker i Norge til å gi en tydelig beskjed om at vi står sammen for å nå klimamålene. Gjennom deltakelse gir kommunene sin tilslutning til Parisavtalens mål og melder inn konkrete klimatiltak.

Her kan du se de første norske kommunene som har blitt med i Race to Zero og hvilke klimatiltak de er i gang med.

Her er kravene for å bli med i Race to Zero:

  1. Anerkjenne klimakrisen og gi sin tilslutning til Parisavtalens mål og felles innsats
  2. Ambisjonsnivå: Sette mål om (netto) null utslipp i 2040-årene, senest 2050, i tråd med global utslippsbane for å begrense global oppvarming til 1,5 grader C.
  3. Plan: Legge fram klimamål og tiltak for 2030 som gjenspeiler en rettferdig del av global utslippsreduksjon på 50 % innen 2030.
  4. Gjennomføring: Starte gjennomføring av tiltak umiddelbart, og vise til minst ett konkret eksempel på tiltak som gjennomføres.
  5. Rapportering: Forplikte seg til å rapportere årlig framgang, gjennom etablerte plattformer og initiativer. Viken fylkeskommune vil bistå kommunene i rapportering i tråd med rapporteringskrav.

Kampanje i Norge

Norske kommuner som melder seg til Race to Zero innen 15. september får være med i kampanjen på sosiale medier og får invitasjon til å delta på et toppledermøte i oktober. Race to Zero inviterer også til debatt uner Arendalsuka “Race to Zero: Kommuner midt i klimakampen”.

Steg-for-steg for kommuner som vil bli med på Race to Zero:

  1. Lag et saksfremlegg for politisk behandling, se eksempler på Osloregionens nettside.
  2. Politisk behandling av sak om tilslutning til Race to Zero, innen 15. september
  3. Registrering på C40 Race to Zeros kampanjeside. Velg “MyCovenant” som rapporteringsplattform.
  4. Registrering for rapportering, innen 15. september. 
  5. Send epost til Race to Zero Norway om at dere er med på kampanjen.

For spørsmål, ta kontakt med:
– Kirsti Svenning, Kampanjeleder Race to Zero Norway: kirsti.svenning@racetozeronorway.no
– Jenny Skagestad, rådgiver i ZERO: jenny.skagestad@zero.no