fbpx
8. oktober 2021

Rapportlansering: Sirkulær og utslippsfri EPS er mulig

ZERO har sammen med Vartdal Plastindustrier og EPS-foreningen sett på hvordan bruken av EPS kan bli sirkulær og utslippsfri. Det har resultert i en ny rapport.

Last ned rapporten her.

Norge produserer rundt 65.000 tonn EPS (isopor) og 12.000 tonn XPS årlig. Det utgjør omlag ⅛ av all plast brukt i Norge årlig. Størstedelen blir brukt i bygg og fiskekasser, mens EPS rundt hvite-/brunevarer er hovedsakelig importert og utgjør små mengder.

– Sirkulær og utslippsfri EPS er mulig. Ikke i dag, men på sikt gjennom endringer i alle deler av verdikjeden. Det trengs endringer i råstoff, produksjon, produkt, gjenvinning og håndtering etter produktet har gjort sin nytte. EPS-avfall må bli til nytt råstoff. Rapporten beskriver hvordan dette kan bli mulig, forklarer Sindre Østby Stub, fagrådgiver industri og plast i ZERO.

Økt bruk av EPS og XPS etter krav om lavenergi og passivhus i byggebransjen

I Norge brukes ca 30.000 tonn EPS og 12.000 XPS som byggisolasjon. Bruken har økt betraktelig etter krav om lavenergi og passivhuskrav. Størstedelen av dette (95 prosent) blir bygd inn i hus og rundt grunnmur, med tanke på å stå i lang tid. Det blir derfor er en form for karbonbinding i bygg.

– I rapporten ser vi på hvordan kapp fra nybygg kan samles inn, for å hindre både forurensing og for at det kan gjenbrukes som nytt råstoff. Rapporten ser også på hvordan EPS fra eldre bygg kan la seg gjenvinne, legger Østby Stub til.

Løsninger på større gjenvinningsgrad og mer effektiv innsamling på avfallsmottak

Fiskeindustrien er den andre store brukeren av EPS. De benytter ca 35.000 tonn EPS til å frakte fisk i. Omtrent 5.000 tonn ender på fiskemottak i Norge for videre bearbeiding, hvor gjenvinningsgraden i dag er høy.

– I rapporten ser vi på hvordan volumet som gjenvinnes i Norge kan øke ytterligere, sier Østby Stub.

Det siste større bruksområdet for EPS er som støtdempende og formstøpt emballasje, typisk rundt hvitevarer. Dette er estimert til ca 2.000 basert på innrapporterte mengder gjennom produsentansvarsordningen. Det kommer i hovedsak fra importerte varer og havner ute i alles hjem. EPS kan ikke samles inn sammen med annen plast, slik at mye havner i restavfall. I rapporten peker vi på løsninger for effektiv innsamling på avfallsmottak over hele landet.

Et testprosjekt for innsamlingsløsninger

Rapporten er en del av et større prosjekt hvor Vartdal Plastindustrier har etablert en innsamlingsløsning fra avfallsmottak på på Vestlandet, Møre og Romsdal og Trøndelag hvor de benytter returtransport for innsamling til et felles mottak. Dette testprosjektet viser hvordan industrien selv effektivt kan bidra til å øke innsamlingsgraden av EPS og er en effektiv del av løsningen for økt innsamling av emballasje-EPS.

Du kan lese mer om Vartdal Plast sin innsamlingsanlegg i Ørsta her.

Prosjektet er finansiert av Avfallsforsk (PReP2020).