fbpx
24. januar 2019
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Sammen om klimakutt i veibygging

Anleggsbransjen i Norge tar innover seg at utslippene fra bygging av vei og infrastruktur er betydelige. Onsdag var rundt 100 fagfolk fra bransjen samlet for å komme med sine innspill til hvordan man i fremtiden skal drive klimaeffektiv veiutbygging.

I Nasjonal Transportplan er det mål om å kutte 40 prosent av klimagassutslipp i innen 2030, disse hovedsakelig fra maskiner og innsatsvarer i bygging, drift og vedlikehold av infrastruktur. Nye Veier og ZERO skal arbeide sammen for klimaeffektive løsninger. Onsdag samlet de fagfolk fra hele anleggsnæringen til workshop for å komme med sine forslag til tiltak for å kutte utslipp.

Sterkt engasjement
I workshopen presenterte konsulentselskapet NIRAS et faglig underlag som viste hvor store utslipp det er mulig å kutte ved å bruke dagens løsninger og tilgjengelig teknologi, («idealveien»). NIRAS la også frem alternative løsninger som kan benyttes i fremtiden, selv om disse per i dag for eksempel ikke er tillatt i håndbøkene eller tilstrekkelig testet («fremtidsveien»). Etter presentasjonene ble de rundt 100 deltakerne delt opp i grupper, hvor målet var å komme med ytterligere og supplerende ideer til fremtidige tiltak.

– Vi er takknemlige for at så mange fagfolk fra anleggsektoren engasjerer seg så sterkt og ønsker å bidra til gode klimaløsninger. ZERO og Nye Veier ønsker å bruke alle innspill herfra i vårt videre arbeid med å realisere målene om store klimakutt, sier Sigrid Hansen-Tangen, direktør HMSK og samfunnsansvar i Nye Veier.

Fossilfrie innen 2025
I regjeringserklæringen fra Granavolden ønsker myndighetene, i samarbeid med bransjen, å legge til rette for at bygge- og anleggsplasser skal være fossilfrie innen 2025. Det pekes på at det offentlige haret spesielt ansvar for at byggeplasser i offentlig regi går foran.

– Det er avgjørende at anleggssektoren klarer å realisere store klimakutt hvis vi skal unngå alvorlige klimaendringer. Regjeringen skal ha ros for at de ønsker å bruke offentlige etater og foretak for å stimulere til utvikling av klimavennlige løsninger, også i anleggssektoren, sier Guro Hauge, fagansvarlig for bygg og materialer i ZERO.

Regjeringen ønsker også å bruke offentlige anskaffelser og regelverk for å stimulere etterspørsel etter produkter som er produsert med lavutslippsteknologi, for eksempel sement og asfalt.