fbpx
24. september 2021

Samstemte politikere på ZERO-frokost

Fredag 24. september presenterte vi vår jukselapp for god klimapolitikk, som politikerne fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet kan ta med seg videre inn i sonderinger og regjeringsforhandlinger.

ZERO-leder Sigrun Gjerløw Aasland ga politerne Kari Elisabeth Kaski (SV), Espen Barth Eide (Ap) og Ole André Myhrvold (Sp) ZEROs klimaplattform – jukselapp for ny regjering.

ZEROs leder, Sigrun Gjerløw Aasland, innledet frokostmøtet med et overblikk på klimadebatten i valgkampen og samfunnsdebatten. Hun pekte på tre ting som er viktige å ha med seg i klimadebatten nå.

– Det første er at det haster; vi skal kutte utslipp med over 45 prosent på bare ti år. Det andre er at vi nå er der at teknologien vi trenger for å gjennomføre det grønne skiftet, finnes. Og for det tredje: folk må være med. Vi kommer ikke videre i klimadebatten om ikke folk opplever at de er tjent med tiltakene, sa Aasland. 

– Tøff jobb å kutte

ZEROs fagsjef Stig Schjølset fortalte om hvor mye CO2 vi egentlig må kutte for å nå målet om 55 prosent utslippskutt innen 2030. 

– Siden 1990 har vi kuttet 20 millioner tonn CO2. I åra fram mot 2030 må vi kutte 26 millioner tonn. Denne jobben er betydelig større og tøffere enn det både klimakur og klimameldingen la opp til, sa Schjølset. 

ZEROs klimabombe viser hvor stort gapet egentlig er: 23-25 millioner tonn. For å klare å nå målene står vi ikke fritt til å velge – vi må bruke alle tiltakene i klimakur og klimameldingen, pluss enda litt til. 

Det er tre grep som må ligge til grunn for en helhetlig klimapolitikk: det er å bygge grønn industri, det er å kutte utslipp i Norge, og det er å bidra til utslippskutt globalt, sier han. 

Gode signaler for enighet i klimapolitikken

For å diskutere ZEROs innspill møtte representanter fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Espen Barth Eide (Ap), Kari Elisabeth Kaski (SV) og Ole André Myhrvold (Sp) diskuterte blant annet CO2-avgift, krav om lav- og nullutslippsløsninger, og muligheter for en grønn, norsk industri med positivitet og stor grad av enighet. Det gir gode muligheter for klimapolitikken videre. 

Etter politikersamtalen kommenterte Anders Bjartnes og Irene Halvorsen, redaktører i henholdsvis Energi og klima og Nationen, muligheter og utfordringer i klimapolitikken – og regjeringsforhandlingene som ligger foran partiene. De var samstemte i at mulighetsrommet er stort. Samtidig må en helhetlig klimapolitikk ligge til grunn for å bevare viljen vi ser blant folk for å få den grønne omstillingen vi trenger. 

Se opptak av frokostmøtet her: