fbpx
19. april 2021

Samtale om CCS: ZERO + Norsk olje og gass

I en digital samtale diskuterer ZEROs Marius Holm og Hildegunn T. Blindheim, direktør klima og miljø i Norsk olje og gass, hvorfor vi trenger kompetansen til olje- og gassindustrien for å kutte utslipp.

Noen vil kanskje bli overrasket over at Norsk olje og gass samarbeider med Miljøstiftelsen ZERO. Vi er ikke enige om alt som må til på veien mot nullutslipp, men det er mye vi er enige om. Det gjelder blant annet karbonfangst og -lagring (CCS).

– Oljeindustrien har store utslipp, men også teknologi, kompetanse og infrastruktur som vi trenger for å kutte utslipp. Det gjelder ikke minst i andre sektorer, som for eksempel når vi skal få i gang CO2-fangst på en sementfabrikk. Da bidrar oljeindustrien med kompetanse til å løse et problem for andre, sier Marius Holm, daglig leder i ZERO.

Selv om CCS heldigvis er stadig mindre relevant for en fossil kraftproduksjon på vei ut, er teknologien sentral for CO2-utslipp fra prosessindustri og avfallsforbrenning. Her er Norsk olje og gass og ZERO enige om at det viktig å få plass flere fangstprosjekter verden over. 
Også for produksjon av hydrogen fra naturgass er CO2-lagring essensielt.

Se hele samtalen her: