21917937763_b54751b4cd_z

Scatec Solar er vinneren av Næringslivets klimapris, som deles ut i anledning Zerokonferansen av NHO, NTNU og ZERO. – Scatec Solar er en viktig aktør for at flere mennesker skal få tilgang til rimelig og fornybar energi, uttaler juryen. Prisen ble delt ut av næringsminister Monica Mæland.

For andre gang deler NHO, NTNU og ZERO ut Næringslivets Klimapris. I 2014 gikk prisen til elfergen «Ampere», som nå går i ordinær rutetrafikk.

– En av de viktigste grunnene til optimisme i klimaarbeidet, er den sterke veksten i solenergi. Gjennom å bygge opp solkraft over hele verden, bidrar Scatec Solar til permanente utslippsreduksjoner, blant annet gjennom å legge til rette for at utviklingsland kan hoppe over det fossile utviklingstrinnet, sier Marius Holm, leder i ZERO.

Scatec Solar er en norsk bedrift med aktivitet over hele verden. Scatec og Scatec Solar sin forretningsidé handler om å dekke hele verdikjeden fra utvikling og produksjon av solkraft, til eierskap, drift og vedlikehold. I flere land er nettopp dette et viktig suksesskriterium.

– Vi er veldig stolte over å få denne utmerkelsen og setter pris på at juryen verdsetter en ny og innovativ forretningsmodell innenfor fornybarsegmentet, sier Raymond Carlsen, administrerende direktør i Scatec Solar.

Ved å tildele Scatec Solar «Næringlivets klimapris 2015» gir juryen også en klar oppfordring til andre aktører om å følge etter. Verden trenger flere bedrifter som investerer i miljøvennlige energiløsninger, skaper nye forretningsmodeller og bidrar til at ren energi tar stadig større markedsandeler.

– Scatec Solar viser at det grønne skiftet handler om kompetanse og teknologi, men ikke minst om at fantastiske løsninger er lite verdt hvis de ikke finner sin plass og blir brukt. Klimaprisen gjør meg til stor optimist på Norges vegne i det grønne kappløpet, sier Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO.

Til årets pris mottok juryen nominasjoner fra en lang rekke bransjer. Juryen bestod av Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO, Ingvald Strømmen, dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi ved NTNU og Marius Holm, leder i ZERO.

For mer informasjon kontakt:

Mikkel Torud, Scatec Solar, tlf. 976 99 144

Bjarne Sørhus, NHO, tlf 412 23 323

Per Kristian Sbertoli, ZERO, tlf. 930 89 103

Høyoppløselige bilder her: https://www.flickr.com/photos/zero_org/with/21917937763/

 

Les hele juryens begrunnelse her:

Scatec Solar er en norsk bedrift med aktivitet over hele verden. Deres mål om å levere konkurransedyktig og bærekraftig solenergi, beskytte miljøet og forbedre livskvalitet gjennom innovativ og pålitelig teknologi, er aktøren allerede godt definert som en del av det grønne skiftet. Selskapet har i dag en portefølje med prosjekter spredd over hele verden, USA og Mellom-Amerika til Afrika, Midtøsten og Øst-Europa. I 2014 bidro selskapet med 274 GWh, og har som ambisjon og mer enn tredoble sin kapasitet allerede innen utgangen av 2016. Selskapet har også vist at det er mulig oppnå lønnsomhet og har et stort kommersielt potensial.

En viktig del av å løse klimautfordringene handler om å skaffe flere mennesker tilgang på energi, – tilgang på ren og rimelig energi. Scatec Solar er en viktig aktør for at flere mennesker i andre deler av verden får tilgang til rimelig og fornybar energi, og ikke minst alternativer til fossile alternativ. Eksisterende prosjekt er bredt geografisk spredt, potensialet er stort og Scatec Solar er uten tvil et viktig virkemiddel for elektrifisering i mange utviklingsland.

Scatec og Scatec Solar sin forretningsidé handler om å dekke hele verdikjeden fra utvikling og produksjon av solkraft, til eierskap, drift og vedlikehold. I flere land er nettopp dette et viktig suksesskriterie.  Gjennom å installere solenergi bidrar man til permanente utslippsreduksjoner og gir viktige bidrag til FN sitt bærekraftsmål om å sikre en større del av verdens befolkning tilgang til rimelig, pålitelig, bærekraftig og ren energi. I 2015, hvor behovet for global handling for en bedre verden for mennesker og miljø er tydelig adressert, er Scatec Solar en aktør Norge og norsk næringsliv kan være svært stolte av.

Ved å tildele Scatec Solar «Næringlivets klimapris 2015» gir juryen også en klar oppfordring til andre aktører om å følge etter. Verden trenger flere bedrifter som investerer i miljøvennlige energiløsninger, skaper nye forretningsmodeller og bidrar til at ren energi tar stadig større markedsandeler.

21917963083_c7d6ef3b51_z

22351246580_f23df118fc_z