fbpx
11. september 2018
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Seminar: Elektrifiseringen av maritim sektor

Verdens første helelektriske batteriferge Ampere har nå vært i drift i tre års tid og verdens første helt utslippsfrie bilfergesamband (Anda-Lote) ble satt i drift i starten av 2018. Over 70 ferjer med batterier er nå under bygging og vil være i drift innen 2022. Batteriløsninger er nå på vei inn i hele maritim sektor. Kystruteskip med store batterier vil være i rutetrafikk fra Bergen til Kirkenes fra 2021. Nå trengs det utbygging av nok strøm til landstrøm og lading.


Norske aktører er i front i verden på dette. Det gir unike muligheter, men også utfordringer med å «gå opp løypa» med nye løsninger. Ny kunnskap og nye typer samarbeid trengs med oppdragsgiver, nettselskapene, havnene, rederiene og leverandørindustrien til for å få til et vellykket skifte til utslippsfrie løsninger. Over hele landet skal nå både staten og fylkene legge om til nullutslipp for hele kollektivtrafikken og i havnene. Utfordringene er de samme mange steder. Derfor er det mye å lære av – og bygge videre på – erfaringene fra de som har gått foran.

Vi inviterer til seminar for å få gode svar på blant annet:

– Hvordan få til utbygging av nødvendig ladeinfrastruktur langs hele kysten og Kystruten innen 2021?

– Hvordan få til de beste løsningene med nettforsterkning og batteriløsninger?
– Hva trengs av forbedringer i anbudsprosessene for å få til det?

– Er nettselskapene nok «på»? Noe i dagens regelverk og finansieringsmodell som må endres for å få fart på elektrifiseringen?

– Hva trengs av forsterkede nasjonale virkemidler, og få finansiering til å gå i hop for fylkene og havnene?

Tid:                       Mandag 15.oktober, kl. 9.00-16.00
Sted:                    Grand Konferanse og Selskapslokaler, Nedre Ole Bulls plass 1, Bergen

Seminaret arrangeres i samarbeid med Hordaland fylkeskommune og Energi Norge, med støtte fra Statens Vegvesen.

Lenke til påmelding

Kontakt
marius.gjerset@zero.no, 92656010.
einar.wilhelmsen@zero.no, 906 98 446

tale.halsor@hfk.no, 922 066 75


Foreløpig program

8.30 Registrering og kaffe
9.00 Velkommen

Ladeinfrastruktur langs hele kysten, Kystruta 2021

 • Ladbar hybrid Kystruteskip fra 2021, Per SævikHavila.
 • Utbygging av landstrøm og ladeinfrastruktur med etablering av nytt selskap for landstrøm. Johnny Breivik, Havnedirektør Bergen Havn og Thor André Berg, seniorrådgiver BKK og Daglig leder for nye landstrømselskapet.
 • Strøm til Kystruteskipene i Trondheim Havn. Geir-Ove Sumstad, teknisk sjef i Trondheim Havn.
 • Ladeinfrastruktur langs Norgeskysten og virkemidler for landstrøm for nærskipsfartsflåten. Einar Bjørshol, seniorrådgiver Kystverket.
 • Samtale
 • Pause

Erfaringer og forbedringer av prosessene for elektrifisering

Sett fra operatør

 • Karolina Adolfsson, prosjektleder, Norled.
 • Nils Kristian Berge, prosjektdirektør Fjord 1.
 • Bjørn Laksforsmo, direktør sjøtransport, Torghatten.

Sett fra oppdragsgiver

 • Erfaringer fra planleggings- og gjennomføringsfasen med strøm til lading, Edvard Sandvik, leder ferjeteamet, Statens vegvesen Vegdirektoratet og Anders Sæternes Statens vegvesen Region vest.
 • Elektrifisering av ferjene og passasjerbåtane i Hordaland, Einar Aalen Hunsager, spesialrådgjevar, klima og miljø, Skyss.
 • Slik skal vi få til de første nullutslipp hurtigbåtene, Erlend Solem, fylkesdirektør for Samferdsel i Trøndelag fylkeskommune.
 • Elektrifisering av fergesamband i Troms, Liv Cecilie Evenstad, seniorrådgiver Troms fylkeskommune.
 • Forarbeidene før kollektivanbudene, Martin Wold, senior konsulent DNVGL.
 • Samtale

Kl.12-13 Lunsj

Møte om samarbeid for ladeinfrastruktur Kystrutehavnene, relevante nettselskaper og rederi

kl.13 Erfaringer fra systemintegrator

 • Erfaringer fra systemintegrator, Odd Moen Siemens.
 • Flytebrygge med batteribank til Future of the Fjords, Rolf Sandvik, daglig leder The Fjords.

Sett fra nettsiden

 • Erfaringer elektrifisering av fergesamband i Hordaland. Nils Nesheim, teknisk sjef og driftsleder i BKK Nett.
 • Nett til elektrifisering av sambandene i Møre- og Romsdal? Thore Gagnat, nettutvikling, MøreNett
 • Er nettselskapene nok «på»? Hvordan kan nettselskapene tilrettelegge godt for elektrifisering? Kristin Lind, leder næringspolitiske avdeling for nett, Energi Norge
 • Samarbeid nettselskaper for elektrifisering. Bjørn Inge Oftedal, REN.
 • Trengs det endringer i nettreguleringen for å gjøre elektrifisering økonomisk regningssvarende for nettselskapene? Erik Espeset, styreleder Mørenett.
 • Forbedringer av regelverk og finansieringsmodell for nettselskapene for elektrifisering? Torfinn Jonassen, seksjonsjef, NVE.
 • Samtale
 • Pause

kl.15 Virkemidler og finansiering

 • Virkemidler for elektrifisering av maritim sektor. Astrid Knutsen Hårstad, politisk rådgiver KLD (V)
 • Debatt
  • Astrid Knutsen Hårstad, politisk rådgiver KLD (V)
  • Lars Haltbrekken, energi- og miljøkomiteen Stortinget (SV)
  • Liv Kari-Eskeland, energi- og miljøkomiteen Stortinget (H)
  • Jon Askeland, leder Miljø- og samferdselsutvalget, Hordaland.
  • Kristin Sørheim, leder Samferdselsutvalet Møre og Romsdal

Presentasjonene fra seminaret ligger her:

Marius Gjerset ZERO

Per Sævik, Havila – Ladbar hybrid Kystruteskip

Thor Andre Berg, BKK og Johnny Breivik, Bergen Havn – Landstrøm i Bergen – og infrastruktur langs kysten

Geir-Ove Sumstad, Trondheim Havn – Landstrøm og eventuell lading av batterier på Kystruteskipene i Trondheim Havn

Einar Wilhelmsen, ZERO – Strøm til konkurransedyktig priser mot fossilt

Einar Bjørshol, Kystverket – Elektrifisering nærskipsfarten og virkemidler for-lav-og-nullutslippsteknologi

Karolina Adolfsson, Norled – Erfaringer, utfordringer og forbedringer av prosessene med infrastruktur for strøm til ladeløsning for ferger

Nils Kristian Berge, Fjord1 – Erfaringar, utfordringar og forbetringar av prosessane med infrastruktur for straum til ladeløysing for ferjer

Edvard Sandvid, Statens vegvesen – Det grønne skiftet i ferjedriften

Einar Aalen Hunsager, Skyss – Elektrifisering av fergene og passasjerbåtene i Hordaland

Erlend Solem Trøndelag FK – Elektriske ferger og nullutslipps hurtigbåter

Liv Cecilie Evenstad, Troms fylkeskommune – Elektrisering fergesamband

Martin Wold, DNV GL – Forarbeidene før kollektivanbudene

Odd Moen, Siemens – Alt kan elektrifiseres

Rolf Sandvik, The Fjords – Flytebrygge med batteribank til Future of the Fjords

Nils Nesheim, BKK Nett – Erfaringer elektrifisering av fergesamband i Hordaland

Thore Gagnat, MøreNett – Nett til elektrisifisering av sambandane

Bjørn Inge Oftedal, REN – Samarbeid nettselskaper for elektrifisering

Kristin Lind, Energi Norge – Nettselskaper og elektrifisering kystfart

Erik Espeset, Mørenett – Behov for endring inntekstrammeutrekninga for nettselskap

Torfinn Jonassen, NVE – Regelverk ladning av transporttverket – Elektrifisering nærskipsfarten og virkemidler for-lav-og-nullutslippsteknologi

Program