Verdens første helelektriske batteriferge Ampere har nå vært i drift i tre års tid og verdens første helt utslippsfrie bilfergesamband (Anda-Lote) ble satt i drift i starten av 2018. Over 70 ferjer med batterier er nå under bygging og vil være i drift innen 2022. Batteriløsninger er nå på vei inn i hele maritim sektor. Kystruteskip med store batterier vil være i rutetrafikk fra Bergen til Kirkenes fra 2021. Nå trengs det utbygging av nok strøm til landstrøm og lading.


Norske aktører er i front i verden på dette. Det gir unike muligheter, men også utfordringer med å «gå opp løypa» med nye løsninger. Ny kunnskap og nye typer samarbeid trengs med oppdragsgiver, nettselskapene, havnene, rederiene og leverandørindustrien til for å få til et vellykket skifte til utslippsfrie løsninger. Over hele landet skal nå både staten og fylkene legge om til nullutslipp for hele kollektivtrafikken og i havnene. Utfordringene er de samme mange steder. Derfor er det mye å lære av – og bygge videre på – erfaringene fra de som har gått foran.

Vi inviterer til seminar for å få gode svar på blant annet:

– Hvordan få til utbygging av nødvendig ladeinfrastruktur langs hele kysten og Kystruten innen 2021?

– Hvordan få til de beste løsningene med nettforsterkning og batteriløsninger?
– Hva trengs av forbedringer i anbudsprosessene for å få til det?

– Er nettselskapene nok «på»? Noe i dagens regelverk og finansieringsmodell som må endres for å få fart på elektrifiseringen?

– Hva trengs av forsterkede nasjonale virkemidler, og få finansiering til å gå i hop for fylkene og havnene?

Tid:                       Mandag 15.oktober, kl. 9.00-16.00
Sted:                     Grand Hotel Terminus, Bergen

Seminaret arrangeres i samarbeid med Hordaland fylkeskommune og Energi Norge, med støtte fra Statens Vegvesen.

Lenke til påmelding

Kontakt
marius.gjerset@zero.no, 92656010.
einar.wilhelmsen@zero.no, 906 98 446

tale.halsor@hfk.no, 922 066 75


Foreløpig program

8.30 Registrering og kaffe
9.00 Velkommen

Erfaringer, utfordringer og forbedringer av prosessene med infrastruktur for strøm til ladeløsning

Sett fra operatør

 • Karolina Adolfsson. Prosjektleder, Norled.
 • Nils Kristian Berge, Prosjektdirektør Fjord 1.
 • Bjørn Laksforsmo, Direktør sjøtransport, Torghatten. (blir tidsmessig litt senere i programmet)

Sett fra ladeleverandør/systemintegrator

 • Erfaringer fra systemintegrator, Siemens.
 • Flytebrygge med batteribank til Future of the Fjords, Rolf Sandvik, Daglig leder The Fjords.

Sett fra nettsiden

 • Erfaringer elektrifisering av fergesamband i Hordaland. Thor André Berg, Seniorrådgiver BKK
 • Hvordan løse utfordringene med å elektrifisere sambandene? Thor Gagnat, Nettutvikling, MøreNett.
 • Er nettselskapene nok «på»? Hvordan kan nettselskapene tilrettelegge godt for elektrifisering? Kristin Lind, Leder Energi Norges næringspolitiske avdeling for Nett, Energi Norge
 • Samarbeid mellom nettselskaper for elektrifisering. Bjørn Inge Oftedal, REN.
 • Trengs det endringer i nettreguleringen for å gjøre elektrifisering økonomisk regningssvarende for nettselskapene? Erik Espeset, styreleder Mørenett.
 • Forbedringer av dagens regelverk og finansieringsmodell for nettselskapene for full elektrifisering av transportsektoren? Torfinn Jonassen, Seksjonsjef, NVE.

Sett fra oppdragsgiver

 • Erfaringer fra planleggings- og gjennomføringsfasen med strøm til lading, Edvard Sandvik, Leder ferjeteamet, Statens vegvesen Vegdirektoratet og Anders Sæternes Statens vegvesen Region vest.
 • Elektrifisering av fergene og passasjerbåtene i Hordaland, Einar Aalen Hunsager, Spesialrådgiver klima og miljø, Skyss.
 • Slik skal vi få til de første nullutslipp hurtigbåtene, Erlend Solem, Fylkesdirektør for Samferdsel i Trøndelag fylkeskommune.
 • Nullutslipp kollektivtrafikk i Oslo-Akershus. Hvordan få til infrastruktur for elektrifiseringen i tettbygde byer, Ruter. (tbc)
 • Grønt skifte i fergefylket Nordland, (tbc)
 • Forarbeidene før kollektivanbudene, Martin Wold, Senior konsulent DNVGL.
 • Samtale/debatt

Lunsj

Ladeinfrastruktur langs hele kysten, Kystruta 2021

 • Ladbar hybrid Kystruteskip fra 2021, Per SævikHavila.
 • Utbygging av landstrøm og ladeinfrastruktur, Johnny Breivik, Havnedirektør Bergen Havn.
 • Etablering av nytt selskap for landstrøm i Bergen. Infrastruktur for strøm lading langs Kysten. Thor André Berg, Seniorrådgiver BKK og Daglig leder for nye landstrømselskapet.
 • Landstrøm og evt. lading av batterier på Kystruteskipene i Trondheim Havn. Geir-Ove Sumstad, teknisk sjef i Trondheim Havn.
 • Einar Bjørshol, seniorrådgiver Kystverket.
 • Samtale/debatt

Virkemidler og finansiering

 • Gjennomføring av Stortingsvedtakene om nullutslipp kollektivtrafikk og maritim sektor. Atle Hamar, Statssekretær KLD.
 • Debatt
  • Atle Hamar, V, Statssekretær KLD
  • Lars Haltbrekken, SV, energi- og miljøkomiteen Stortinget
  • Liv Kari-Eskeland, H, energi- og miljøkomiteen Stortinget
  • Jon Askeland, SP, leder Miljø- og samferdselsutvalget, Hordaland.

Møte om samarbeid for ladeinfrastruktur langs kysten for kystrutehavnene, relevante nettselskaper og rederi.