fbpx
13. september 2016
Denne artikkelen er over 2 år gammel

De neste spydspissene i maritim sektor

Zerokonferansen 2016:

De neste spydspissene i maritim sektor

Norsk maritim sektor står overfor store omveltninger.

Selv om batteriferga Ampere har snudd opp ned på hva som forventes av klimavennlige fartøy, er det langt igjen til fagetatenes klimastrategimål i NTP om at innen 2030 skal 40 prosent av alle skip i nærskipsfart bruke biodrivstoff eller være lavutslipps- eller nullutslippsfartøy. Det betyr at ny teknologi må utvikles og tas i bruk.

Statens vegvesen har gått foran. Energimiksen som Edvard Sandvik i Statens vegvesen ser for seg i framtidens ferger kan være med å påvirke hvordan blant annet hydrogen-skip vil utvikle seg. Batteriferga Ampere er utviklet i regi av Statens vegvesen. Nå er flere batteriferger snart på kjøl etter offentlige anbud. En del tekniske og praktiske hindre gjenstår før hydrogenferger kommer på kjøl, som vil gjøre nullutslipp mulig på lengre overfarter med hyppigere avganger. Men også i nærskipsfarten mellom Norge og Europa er hydrogen en mulighet. Fornybar energi fra land kan fylles på tanker slik at turer som Oslo til Rotterdam er mulig. Hvor langt kan vi komme? Det vil Øystein Ulleberg fra IFE forsøke å svare på.

Batterier kommer til å være viktige i skipsfarten, sammen med biodrivstoff, hydrogen og alene. I Trondheim bygges nå en fabrikk for batterier til maritim bruk. Brent Perry fra PBES kommer til Zerokonferansen, og vil sammen med administrerende direktør André Høyseth i Fjord1 kunne kaste mer lys på hvordan framtidens batteriferger vil kunne se ut.

Bli også med på Zero Expo, der PBES vil vise frem sine modulære batteripakker for maritimt bruk.

Programmet for sesjonen (13:00-14:30)

Magnus Strandmyr Eide DNV GL Hvor kommer utslippene fra i maritim sektor?
Brent Perry CEO PBES Mulighetene for batteridrevne skip.
Øystein Ulleberg Avdelingsleder IFE Hvor langt kan skip gå på hydrogen?
Edvard Sandvik Seniorrådgiver Statens Vegvesen Framtidens energimiks på norske bilferjer
André Høyset Konstituert administrerende direktør Fjord1 Batteriferger i Norge i dag og i framtiden?
Odd Moen Siemens Gjennombrudd for batteriskip
Dirk Kronemeijer CEO GoodFuels Biodrivstoff til skip fungerer nå, og kan bli bedre i framtida.


ZERO arrangerer 23.-24. november Zerokonferansen, Nord-Europas største klimaløsningskonferanse.

På konferansens andre dag gjennomfører vi parallelle fagsesjoner som tar opp noen de viktigste utfordringene og løsningene for verdens klima, med noen av verdens fremste eksperter på deres fagområder.

De neste spydspissene i maritim sektor er en av sesjonene du kan oppleve som deltaker på årets konferanse. På bloggen vår vil vi i tiden fremover presentere alle sesjonene, under tagen Zerokonferansen. Følg med fremover, og besøk konferansen nettside for å finne mer info og melde deg på!

www.zerokonferansen.no