19. april 2016

Klimapolitisk kinderegg fra Elkem, Avinor, Treklyngen og Vardar Varme

– Vi trenger biokull for å fase ut fossilt i prosessindustrien, vi trenger biodrivstoff for å fase ut fossilt i transporten og vi trenger nye investeringer i norsk skogindustri. Dette prosjektet er et kinderegg!

Elkem, Treklyngen, Avinor og energiselskapet Vardar inngår et samarbeid på Hønefoss for å utvikle en helt ny verdikjede for industriell produksjon av trekull og bioolje. Prosjektet kan skape nytt liv for skognæringen på Follum.

– Her viser skogsektoren vilje til nytenkning og innovasjon. Viken Skog går i front og fortjener gratulasjoner fra et samlet skogs-Norge i dag.

ZERO har samarbeidet med Elkem og Treklyngen over lengre tid. – Dette er et viktig miljøprosjekt, – og det vil være viktig at politikerne er våkne for hvilke virkemidler som trengs for realisering og oppskalering.

For ytterligere kommentarer, ta kontakt med Fagsjef i ZERO, Kåre Gunnar Fløystad, tlf. 951 80 221

 

ZERO arrangerer også seminar om biodrivstoff neste uke, 27. april, hvor dette og andre aktuelle industriprosjekter, blir presentert:  http://blogg.zero.no/2016/04/biodrivstoff-hvem-kan-bruke-det-hva-er-tilgjengelig-og-hvem-skal-produsere-det-i-norge/

Se også PM fra Elkem: https://www.elkem.com/no/nyheter/fra-skog-til-metall-og-drivstoff—nytt-industrisamarbeid-pa-follum/