fbpx
2. mars 2020

Slik ble oljelandet Norge kvitt fossil oljefyring

Fossil oljefyring ble endelig forbudt i Norge fra 1. januar i år. I flere tiår har ZERO og mange andre jobbet for å bytte ut fossil oppvarming med fornybare alternativer for å kutte vårt mest unødvendige klimagassutslipp, redusere lokal luftforurensing og bli kvitt lekkasjefarlige oljetanker. Her har vi laget en tidslinje med viktige milepæler og utvalgte glimt fra oljefyrkampen.

Foto: Kristin Hilde Rørvik, oljefri.no/Naturvernforbundet
2006

Verbalvedtak i Oslo bystyre om utfasing av oljefyring i kommunale bygg.

2007

ZERO og Norsk Bioenergiforening publiserer notatet «Fornybart Oslo. Hvordan bli kvitt oljefyringen i Oslo.»

2007

Oslos Klima- og energifond oppretter støtte til overgang fra fossil for fornybar oppvarming i boliger, borettslag og næringsbygg.

2008

Natur og Ungdom jobbet for oljefyrutfasing i en årrekke. Her ber Nordre Aker NU 11 skoler i bydelen om å slutte med oljefyring i Nettavisen.

Desember 2008

Oslo bystyre vedtar energihandlingsplan med mål om oljefyrutfasing i kommunale bygg innen 2012 og i private hus og bygg innen 2020. Politikerne kritiserer Hafslund fjernvarme for å ikke love 100 % utfasing av fossil olje i fjernvarmen innen 2020.

2011

Oljefri-kampanjen i Oslo lanseres, blant annet gjennom utstilling av en gammel oljetank ved fontenen foran Nationaltheatret. Bak aksjonen står Oslo kommune, Naturvernforbundet, Grønn Hverdag og Hafslund Fjernvarme. Oljefri.no ruller ut kampanje over hele landet og sørger blant annet for en rekke medieoppslag som viser oljetanker som lekker og miljøvennlige oppvarmingsløsninger.

2012

ZERO og mange andre aktører får gjennomslag for forbud mot fossil oljefyring i Klimaforliket 2 på Stortinget

“Det skal innføres forbud mot fyring med fossil olje i husholdninger og til grunnlast i øvrige bygg i 2020. Dette forutsetter støtteordninger fra 2013 og øvrige virkemidler i en overgangsperiode.”

2013

Enova oppretter støtte til for overgang fra fossil oljefyring til fornybar varme. Innen ordningen avsluttes i 2019 får nesten 9700 boligeiere støtte til å kvitte seg med oljefyren og over 6600 får støtte til å bytte ut parafinkaminen.

Juni 2013

ZERO arrangerer frokostmøte der statlige byggeiere lærer av pionérarbeidet som byggforetakene i Oslo kommune har gjort for storstilt overgang fra fossil oljefyring til fjernvarme, varmepumper, solfangere, bioenergi og innovative løsninger.

Oktober 2013

Regjeringserklæringen Sundvolden skjerper Klimaforliket ved å presisere at fossil olje skal fases helt ut i alle bygg i 2020 og at statlige bygg skal gå foran innen 2018:
“Sikre utfasing av fyring med fossil olje i alle offentlige bygg innen 2018 og forby bruk av fossil olje i oppvarming i alle bygg fra 2020.”

2015

I 2015 innfører regjeringen nye skjerpede energikrav til bygg i byggteknisk forskrift (TEK). Det ble da forbudt å installere fossilt brensel (olje, gass, koks e.l.) til oppvarming. TEK regulerer i hovedsak nye bygg.

2016

Stortingsvedtak fra behandlingen av Stortingsmeldingen “Kraft til endring – Energipolitikken mot 2030” presiserer at all fossil oppvarming til både grunn- og spisslast skal forbys

“Komiteen ber regjeringen sørge for at forskrift om forbud mot fossil oppvarming innen 2020 trer i kraft så snart som mulig og skal gjelde all fossil oppvarming, inkludert spisslast, men med de nødvendige unntaksmuligheter.“

2017

Klima- og miljødepartementet foreslår en rekke unntak i forbudet mot fossil oljefyring. ZERO går ut i Dagsavisen og advarer mot at et lekk oljefyrforbud.

Juni 2017

Regjeringen legger fram forskriften om forbud mot fossil oljefyring.
“Forbudet innebærer at bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger blir forbudt fra 2020, både til hovedoppvarming (grunnlast) og til tilleggsoppvarming (spisslast).”
“Videre vil regjeringen utrede mulighetene for reduksjon av utslipp fra gass til oppvarming av bygninger og reduksjon av utslipp fra bruk av mineralolje i fjernvarme til oppvarming av bygninger.”

ZERO mener tross flere unntak at forbudet er en milepæl i klimapolitikken fordi norske bygg blir den første oljefrie sektor i verden.

Forbudet i oljelandet Norge vekker internasjonal oppmerksomhet, blant annet skriver Reuters at Oil producer Norway bans use of heating oil in buildings.

2020

Forbud mot fossil fyringsolje til oppvarming trer i kraft.

2022

Forbud mot bruk av mineralolje til byggtørk og byggvarme på norske byggeplasser.

2025

Forbud mot fossil fyringsolje i driftsbygninger i landbruket og i sykehusbygninger med døgnkontinuerlig pasientbehandling.

Oljefyrsaken har vist at forbud kan være et effektivt virkemiddel for å bli kvitt store utslippskilder. Hva er neste klimaversting som bør bli forbudt?