fbpx
27. oktober 2020

Slik jobber vi for å gjøre Zerokonferansen grønnest mulig

ZERO ønsker å inspirere andre arrangører, og å påvirke markedet til å tilby bedre klimaløsninger.

TRÅKKER TIL: Prosjektleder for Zerokonferansen Marte Strand under konferanse i 2019. Den pedaldrevne kaffevogna tilhører King Coffee, et av firmaene som var med i ZEROs eget klimautvalg for å lage mer klimavennlige konferanser og arrangementer.

ZERO er eksperter på klimavennlige løsninger, og på å arrangere konferanser og samlinger – men ikke nødvendigvis på å arrangere klimavennlige konferanser. 

– Den beste måten å gjøre noe med det på, er å samarbeide med folk som kan mer om dette enn oss, sier Marte Strand. Hun er prosjektansvarlig for Zerokonferansen. 

I 2019 begynte ZERO arbeidet med en klimastrategi for egne arrangementer. 

– Poenget var å etterspørre og benytte oss av de utslippsfrie løsningene som allerede er tilgjengelige, og samtidig få oversikt over hvilke områder som trenger nye løsninger. Målet er å gjøre disse tiltakene større enn seg selv, det vil si at de kan inspirere andre arrangører og, ikke minst, påvirke markedet til å tilby flere og bedre klimaløsninger, sier Strand. 

Jobbet med eget utvalg

En første versjon av klimastrategien ble utarbeidet med et klimautvalg bestående av representanter fra ZEROs samarbeidspartnere. I gjennomføringen av konferansen kartla ZERO hva som er tilgjengelig av utslippsfri transport av både utstyr og gjester. Der en tidligere hadde laget egne t-skjorter til frivillige medarbeidere, gikk en nå for gjenbrukbare buttons. Alt annet promo- og utstillingsmateriell, både for ZERO sin del og for alle partnerne med utstillinger på konferansen, ble også laget med tanke på å kunne brukes igjen ved senere arrangementer. 

– Noe av det som viste seg å være vanskeligst å få til, handlet om catering og matavfall. Vi hadde ikke lyst til å bruke engangsartikler til bestikk og slikt, men det kan være ganske komplisert å vite hva som er resirkulerbart i forskjellige system. I år samarbeider vi med Food Studio om å finne gode løsninger både for hva vi serverer og hvordan vi serverer det, sier Strand. 

Annerledesåret 2020

Det korona-pregede konferanselivet i 2020 var det ikke mange som hadde forutsett. Men blant begrensningene smittevernet fører med seg, ligger det også muligheter for mer klimavennlige løsninger. Disse får ZERO nå testet ut i samarbeid med eventbyrået JCP

ZERO bestemte seg tidlig for at alle arrangementer skal være tilgjengelig på digitale flater for å minimere reise til og fra arrangementet for deltakere og foredragsholdere. Årets konferanse er også delt opp i flere regionale “hub”er, slik at ikke alle trenger å reise helt til Oslo for å være med. 

Er bevisst på hvor vi flytter utslippene

– Digitale løsninger sikrer at vi kan fortsette den viktige samtalen om klimaet. Samtidig skal vi være bevisst på hvor vi flytter utslippene når vi kutter i transport og går over til nettet. Servere og dataoverføring krever mye energi, det også. Det er anslått at den samlede energibruken til hele infrastrukturen som utgjør internett, står for omtrent like store utslipp av klimagasser som flybransjen, sier Strand. 

ZERO samarbeider med Netlife om å lage en grønnere digital konferanse, og bli bevisst på hva man kan gjøre for å redusere energibruken også her.

– Vi gleder oss selvsagt til vi kan invitere til godt, gammeldags konferansesamvær igjen. Når den dagen kommer, stiller vi nå med enda bredere erfaring om løsninger som kan redusere utslipp uten å redusere kvaliteten på arrangementet, sier Strand.