30. november 2016

Slik kan din kommune bli klimavennlig!

Kommunene spiller en avgjørende rolle i det grønne skiftet. I anledning Zerokonferansen har Miljøstiftelsen ZERO utarbeidet en sjekkliste over hvilke konkrete klimagrep kommunene må ta framover.

Sjekklista viser hvordan kommunene kan kutte utslipp fra egen drift, legge til rette for lavere utslipp som planmyndighet og byutvikler, bruke sin innkjøpsmakt til å skape et marked for utslippsfrie løsninger og ta en aktiv rolle som forbilde overfor egne innbyggere, næringsliv, andre kommuner og Staten.

Blant de 1200 deltakere på Zerokonferansen i Oslo 23. og 24. november 2016 var det mange fra kommunesektoren, både politikere og forvaltning. Gjennom diverse fagseminarer om klimaløsninger for kommuner og på seksjonen “Løsninger for smarte byer” på ZeroExpo fikk kommunene påfyll av kunnskap, inspirasjon og nettverk for å sette i gang med kraftfulle klimatiltak.

Se ZEROs sjekkliste for kommunale klimatiltak (pdf)

Hordaland vant Årets lokale klimatiltak 2016,er din kommune neste års vinner?

Kontakt:
Jenny Skagestad, rådgiver storby og transport: jenny.skagestad@zero.no