fbpx
31. mai 2018
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Snart kan endelig Oljefondet investere direkte i fornybar energi!

– ZERO er svært glade for at Stortinget endelig vil la Oljefondet få investere direkte i fornybar energi, selv om vi helst hadde sett et mandat som i større grad la opp til en videre vekst i slike investeringer, sier Marius Holm, leder i ZERO.

Norges Bank har i over 12 år selv bedt om å få lov til å investere i såkalt unotert infrastruktur, blant annet kraftverk basert på fornybar energi. En samlet finanskomité ber nå regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til et konkret mandat for hvordan dette kan gjøres i neste års melding om pensjonsfondet.

Sikrer stabil avkastning

– Denne typen investeringer direkte i fornybar energi vil sikre langsiktig og stabil avkastning på våre pensjonspenger, samtidig som fondet kan bidra til at verden når klimamålene, som er avhengig av store investeringer i fornybar energi, sier Holm.

– Dessverre legger flertallet opp til å begrense investeringene til å være innenfor de såkalte miljømandatene, som i dag utgjør under én prosent av fondet. ZERO mener, i likhet med ledende finanseksperter, at såkalt unotert fornybar infrastruktur burde hatt et eget mandat, på linje med eiendom, sier Holm.

– Selv om det er mulig å øke størrelsen på miljømandatene, ville et eget mandat gi langt mer stabile rammebetingelser og gjøre det mulig å legge et løp for å bygge nødvendig kompetanse i Norges Bank, sier Holm.

– Regjeringen har fortsatt muligheten til å gi et bredere mandat til Norges bank, som gjør det mulig å gradvis bygge opp investeringer i unotert fornybar i en fornuftig størrelse, som også vil bidra i større grad til å sikre Oljefondet og Norge mot finansiell klimarisiko, sier Holm.

For mer informasjon:

Marius Holm, leder i ZERO, 957 21 632‬
Per Kristian Sbertoli, fagansvarlig finans, 930 89 103