29. august 2016

Statsbudsjettet er avgjørende for karbonfangst og –lagring

 

Fullsatt sal på frokostseminar om CCS
Fullsatt sal på frokostseminar om CCS

På et frokostseminar i regi av SINTEF, Norsk olje og gass og ZERO fikk regjeringen betinget skryt for at satsingen på karbonfangst og lagring (CCS) har kommet inn i et godt og konstruktivt spor. Likevel er det ingen som tør å åpne sjampanjeflaskene før vi får se om satsingen følges opp med penger i høstens statsbudsjett.

Temaet for seminaret var konklusjonene fra Gassnova og Gassco sine studier av karbonfangst og lagring (CCS). Tre industriprosjekter er blitt vurdert, og alle tre anbefales å utvikles videre i en konsept- og forprosjekteringsfase (FEED), med mål om investeringsbeslutning og bygging. Til sammen kan disse tre aktørene kutte utslipp på 1,3 millioner tonn CO2 pr år, like mye som en million personbiler.

Hovedkonklusjonen etter torsdagens frokostseminar er også at alle de tre prosjektene bør få være med videre, og at alt ligger til rette for dette. Men flere av aktørene ytret bekymring for at det ennå ikke finnes en langsiktig, troverdig plan eller langsiktige økonomiske virkemidler for å finansiere CCS i Norge, og spenningen knyttet til hva som skal komme i høstens statsbudsjett er derfor stor.

– Skal tidsplanen holde er det svært viktig at tilstrekkelige budsjettvedtak blir gjort allerede i høst. Nå ligger listen høyt for hva regjeringen må levere i statsbudsjettet, sier rådgiver Camilla Skriung fra ZERO.

Viktig at lagring er med

Olav Skalmeraas
Olav Skalmeraas

Olav Skalmeraas presenterte Statoils parallelle arbeid med å utrede gode, fleksible lagringsløsninger i Nordsjøen.

– S’en i CCS vil bevege utviklingen av fangst- og lagringskjeden fra powerpointpresentasjoner til reelle prosjekter, sa Skalmeraas.

En full kjede for CO2-håndtering i Norge, med mulighet til utvidelse og videreutvikling, kan gi grunnlag for ny næring og mange nye arbeidsplasser. Lagringsalternativet Statoil presenterte har kapasitet nok til at det sammen med fleksible transportløsninger kan legge til rette for realisering av nye fangsprosjekt, både i Norge og i utlandet.

Ingen lovnader men høye forventninger

Politikerpanel med Ingvil Tybring-Gjedde (Frp), Ola Elvestuen (V) og Terje Aasland (Ap)
Politikerpanel med Ingvil Tybring-Gjedde (Frp), Ola Elvestuen (V) og Terje Aasland (Ap)

Seminaret ble avsluttet med en samtale mellom statssekretær i OED Ingvil Tybring-Gjedde (Frp) og leder og nestleder i energi- og miljøkomiteen, Ola Elvestuen (V) og Terje Aasland (Ap). Ingen lovnader ble gitt, men den nye interessen for å få til karbonfangst og –lagring på tvers av partiene bygger opp høye forventinger til høstens budsjettbehandling.

– 12,6 milliarder i investeringer er en del, men dette kan vi ta risikoen på. Svaret må komme i årets statsbudsjett, slo Terje Aasland fast, og legger med det stort press på budsjettforhandlingene ut over høsten.

Les Sintef sin sak om seminaret

Les Norsk Olje og Gass sin sak om seminaret