25. september 2018

PM: Statsbudsjettet må bidra til globale utslippskutt

ZERO mener Norge kan gjøre størst global forskjell ved å skape grønne markeder, utvikle utslippsfri industri og investere i fornybar energi i vekstøkonomier. Vi forventer at regjeringen leverer på disse områdene i statsbudsjettet.

Det er store forventninger knyttet til statsbudsjettet for 2019, som presenteres 8. oktober. Budsjettet er det første etter at Venstre gikk inn i Solberg-regjeringen. ZERO forventer også at KrF vil bidra til å skjerpe klimaprofilen når de for første gang skal forhandle med regjeringen alene.

ZERO mener norsk klimapolitikk må gjøre Norge til lavutslippssamfunn og samtidig bidra til størst mulig global endring. Det gjør vi ved å skape grønne markeder, utvikle utslippsfri industri og investere i fornybar energi i vekstøkonomier.

Med dette utgangspunktet har ZERO prioritert følgende hovedønsker i innspillet vi har gitt regjeringen til statsbudsjettet for 2019:

Transport

  1. Endre bilavgifter for å sette fart på overgangen til utslippsfrie biler
  2. Etablere et CO2-fond for næringslivets transporter
  3. Utvikle finansieringsordninger for utslippsfri kollektivtransport og fergedrift, og fremme biogass, hydrogen og bærekraftig biodrivstoff

Industri:

  1. Gi tilstrekkelig bevilgning til å fullføre forprosjekteringen av en verdikjede for CO2-håndtering (CCS), og utrede markedsbaserte virkemiddel for CCS
  2. Innføre materialavgift på fossile råstoff
  3. Øke rammen til Enova for å oppfylle industriens veikart for nullutslipp industri

Fornybarinvesteringer i utviklingsland og vekstøkonomier

  1. Innføre ny garantiordning for fornybar energi i utviklingsland
  2. Øke overføringene til Norfund
  3. Øke energibistanden

Hele ZEROs innspill til statsbudsjett 2019 finner du her