9. oktober 2019

Stilling ledig: Transportrådgiver – vikariat

Miljøstiftelsen ZERO jobber med å fremme utviklingen av nullutslippsløsninger i transportsektoren, og en overgang fra fossile til fornybare løsninger. Vi søker deg som kan gå inn i et vikariat for en av våre rådgivere på transport. Du ønsker å bidra både faglig og sosialt i vårt team av dyktige rådgivere, og motiveres av tanken på å bane vei for det grønne skiftet i Norge.

Dine arbeidsoppgaver:
Du vil holde i det faglige og politiske grunnlaget i vårt arbeid med grønn omstilling av transportsektoren med spesielt fokus på teknologiutvikling innen utslippsfrie kjøretøy og relevant politikk rundt dette. Du skal både kunne lede og bidra i prosjekter, utvikle våre samarbeidsarenaer og arrangementer, holde i dialogen med våre samarbeidspartnere samt bidra til tydelig kommunikasjon på ditt område.

Aktuelle faglige oppgaver knyttet til stillingen vil være:

 • Satsinger, prosjekter og analysearbeid i eget fagområde og i prosjekter på tvers
 • Fungere som fagkontakt overfor våre partnere og øvrige kontaktpunkter 
 • Gjennomføre teknisk-økonomiske analyser og utvikle gode beslutningsunderlag
 • Utvikle konkrete virkemidler i transportpolitikken som bidrar til å nå klimamålene
 • Levere analyser, posisjoner og politiske forslag av høy faglig kvalitet
 • Forvalte arbeidet mot relevante nettverk, kontaktpersoner og ulike samarbeidsfora
 • Bidra til kommunikasjon som støtter opp om målene på området
 • Bidra til å utvikle ZEROs kontakt med embetsverk, forvaltning og det politiske miljø

Vi søker deg som har kunnskap om og engasjement for disse områdene. 

Dine egenskaper:

 • Du har høyere utdanning, gjerne innenfor økonomi-, teknologi- eller ressurs- og energifag
 • Du er klimaengasjert og mener at de beste løsningene finnes i skjæringsfeltet fag, politikk og spydspissene i organisasjons- og næringsliv
 • Du er en initiativrik og løsningsorientert pådriver med stor kapasitet og gjennomføringsevne
 • Du er analytisk og har evne til å innhente, bearbeide og omsette kompliserte fakta til lett kommuniserbare og relevante politiske innspill
 • Du har kunnskap om politikkutformingen i Norge
 • Du har relevant arbeidserfaring og gjerne erfaring med analysearbeid 
 • Du har innsikt i  transportmarkedet og god forståelse for tekniske og økonomiske forhold
 • Du er positiv, har høy arbeidskapasitet og trives i en hektisk hverdag

Om ZERO

ZERO tilbyr et engasjert og kunnskapsrikt arbeidsmiljø og spennende arbeidsoppgaver. Du vil få mulighet til å utvikle din egen rolle, samt bidra i å videreutvikle organisasjonens strategi på området. 

Vi er lokalisert i moderne lokaler på Youngstorget i sentrum av Oslo.

Stillingen er et vikariat for tidsrommet ultimo november 2019  til primo/medio mai 2020. 

Lønn etter avtale. Eventuelle spørsmål kan rettes til fagansvarlig for transport, Christine Holtan Bøgh på christine@zero.no eller telefon 9158 2971.

Søknadsfrist: Innkomne søknader behandles fortløpende, og senest 1. november.

Søknad sendes til soknad@zero.no