ZERO søker en rådgiver som skal bidra til å sikre langsiktige og forutsigbare inntekter gjennom å inngå og følge opp strategiske partnerskap med næringslivet. ZERO samarbeider med aktører  som støtter opp om organisasjonens  strategiske prioriteringer og er i tråd med retningslinjer for økonomisk støtte: Les mer her

Som Rådgiver Næringsliv bidrar du til at ZERO er som en attraktiv partner med relevante og innovative satsinger og prosjekter for næringslivet.

Dine arbeidsoppgaver

Du vil både jobbe i team med resten av markedsavdelingen og delta i prosjekter på utvalgte fagområder med ansvar for partnere med følgende arbeidsoppgaver:

  • Fremforhandle samarbeidsavtaler eller økonomisk støtte knyttet opp mot noen av ZEROs fagområder og prosjekter
  • Følge opp og videreutvikle eksisterende samarbeidsavtaler samt etablere nye iht. ZEROs strategiske prioriteringer
  • Identifisere nye samarbeidspartnere knyttet til eksisterende og nytt arbeid
  • Bygge relevant nettverk
  • Utvikle egen kompetanse knyttet til ZEROs fag- og satsingsområder
  • Bidra i gjennomføring av ZEROs arrangementer og aktiviteter

Hvem søker vi?

Vi ser etter deg som har  evne til å tenke kommersielt og målrettet. Du har erfaring fra å jobbe i og hos næringslivet, og gjerne med vår målgruppe, beslutningstagere i politikk og næringslivet. Du evner å jobbe selvstendig og i team. Du har gode kommunikasjonsferdigheter, er utadrettet, overbevisende og trygg i møter. Du har gode presentasjonsferdigheter og er komfortabel med å snakke i forsamlinger.

Vi søker deg som har engasjement for arbeidet ditt, jobber selvstendig og trives med variert og spennende arbeid i team hvor du selv har store muligheter for å påvirke. Kjennskap til klima/energifeltet er en fordel, men ingen betingelse.

Hvordan jobber vi med næringslivet?

Samarbeid står helt sentralt i vår måte å jobbe på, både med aktørene rundt oss og internt mellom de ulike avdelingene i ZERO. I hverdagen handler det om felles mål, gjensidig respekt, tydelig forventningsavklaring og god kommunikasjon.

ZERO er en ledende aktør på klimaløsninger i Norge, og skal være et naturlig førstevalg når målgruppene våre engasjerer seg i klimasaken. Som Rådgiver Næringsliv vil du bidra til nye og utvidede samarbeid med næringslivsaktører, som i kraft av sin stilling kan bidra til store endringer for klimasaken. Du trives med å videreutvikle ZEROs arbeid med næringslivet og ønsker å inngå strategiske, langsiktige partnerskap med riktige næringslivsaktører for å løfte klimaløsninger som fungerer og få til en raskere omstilling til et moderne lavutslippssamfunn uten skadelige utslipp. Inntektsarbeidet i ZERO er naturlig integrert i ZEROs metode og alle deler av vårt arbeid for å sikre et stabilt økonomisk fundament.

Hva kan vi tilby?

Vi kan tilby variert og spennende arbeid i et engasjerende arbeidsmiljø i en av Norges viktigste miljøorganisasjoner, bredt spillerom i klimadebatten og stort nettverk i politikk og næringsliv. Du vil samarbeide med kollegaer som har bred kunnskap om det siste innen klimaløsninger og delta i prosjekter innen ulike fagområder. Du får være med i teamet som årlig arrangerer Zerokonferansen. Vi gir opplæring i den faglige delen av jobben, samt om ZERO og vår metode. Arbeidssted er Youngstorget 1 i Oslo sentrum. Lønn etter avtale.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med vår rekrutteringsrådgiver Åsta Braathen hos Hodejegerne AS, tlf 98 90 10 25.

Gå inn på www.hodejegerne.no  for å legge inn søknad innen 15. januar 2019.