fbpx
5. februar 2020

Stor interesse for fossilfrie løsninger for plast i bygg

Onsdag 5. februar arrangerte vi sammen med FutureBuilt og Statsbygg frokostmøte om fossilfrie løsninger for plast i bygg på Arkitektenes hus i Oslo.

Sindre Østby Stub, rådgiver i ZERO og prosjektleder for samarbeidsprosjektet med FutureBuilt.

De rundt 100 påmeldte til seminaret fikk presentert det siste innen løsninger og leverandører som kan levere fossilfrie plastløsninger innen kort tid.

– Det er viktig og bra å se at interessen er stor for temaet. For skal vi kunne nå klimamålene må også utslippene fra materialbruken fra bygg ned. Det er helt nødvendig at vi snur alle steiner og at vi også ser på utslippene fra andre materialer enn kun stål og betong, forteller Sindre Østby Stub, rådgiver i ZERO.

– Til sammen utgjør plastbruken i et nybygg 10 prosent av utslippene knyttet til materialer. På den andre side står også byggsektoren for 20 prosent av all plastbruk. Så det er en sektor vi ikke kan neglisjere om vi skal få bærekraftig bruk av plast i fremtida, legger han til.

Her finner du:

Programmet
Presentasjonene (pdf)
Opptak av frokostmøtet
Bilder til fri bruk, mot kreditering

Samarbeider om å skape fossilfrie bygg

FutureBuilt og ZERO samarbeider om å skape fossilfrie bygg. Med fossilfri plast mener vi plast som er fremstilt av gjenvunnet plast eller basert på fornybare råvarer, altså plast som ikke krever jomfruelig olje eller gass. I dette prosjektet skal vi få fram fossilfrie alternativer til dagens plast. Fossilfrie løsninger for produksjon av plast er tilgjengelige i dag, men foreløpig i liten skala. Målet med prosjektet er å skape etterspørsel og marked for fossilfri plast i byggsektoren og få frem nye utslippsfrie plastprodukter for bruk i bygg. I prosjektet skal vi også realisere forbildeprosjekter, pilotbygg med fossilfri plastløsninger.

Forbildeprosjekter

Gjennom dette prosjektet ønsker vi, i samarbeid med fremtidsrettede utbyggere, å demonstrere bruken av fossilfri plast i bygde forbildeprosjekter i regi av FutureBuilt. Ved at utbyggere stiller krav til fossilfri plast, ønsker vi å øke etterspørselen. Det vil i sin tur skape marked for bedre resirkulering og fornybar plast.

Prosjektet vil pågå i 2020 og 2021.

Ønsker du delta med et pilotbygg med fossilfrie plastløsninger?
Kontakt Erlend Seilskjær / 900 71 985

Ønsker du å stille krav til fremtidige innkjøp eller levere fossilfrie løsninger til byggebransjen og prosjektet?
Kontakt Sindre Østby Stub / 957 83 237