fbpx
4. september 2020

Store klimakutt er mulig i veibygging. En ny sjekkliste fra Zero og Nye Veier viser hvordan

EN VENNLIG ALBUE: Anette Aanesland, Administrerende direktør i Nye Veier og samferdselsminister Knut Aril Hareide (KrF) ga hverandre albuen etter overrekkelsen av sjekklista som ZERO og Nye Veier har utarbeidet.

Fredag fikk samferdselsminister Hareide (KrF) overrakt en ny sjekkliste fra ZERO og Nye Veier. Han lovet å være en pådriver for klimatiltak i sin sektor.

– Vi vet at temperaturen på kloden stiger, dessverre. For å illustrere hva dette betyr: Forskjellen i gjennomsnittstemperatur mellom Harstad og Bergen er ikke mer enn 1,4 grader. Hvis vi forenkler, kan vi si at Harstad vil få Bergen sitt klima. Og det unner vi vel ikke vår verste fiende, spurte samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) under ZERO og Nye Veiers frokostmøte. 

Møtet handlet om hvordan vi sammen kan kutte mest mulig av utslippene fra vei- og anleggsbransjen. Store infrastrukturprosjekter innebærer klimagassutslipp i form av materialproduksjon og anleggsarbeid, men det er mye som kan gjøres for å redusere disse utslippene.

Zero og Nye Veier har siden 2018 samarbeidet om å drive anleggssektoren i en mer klimavennlig retning. En ny sjekkliste de har laget sammen, skal gi inspirasjon til konkrete tiltak for utslippskutt. Byggherre, rådgiver, planmyndighetene og entreprenører har alle viktige oppgaver for å redusere utslippet av klimagasser, og listen utfordrer dem alle sammen.

– Jeg skal være en pådriver for å få til dette i vår sektor, sa samferdselsminister Hareide under morgenmøtet. 

Tre konkrete utfordringer

Ingvild Kilen Rørholt, rådgiver for bygg og materialer i ZERO, ga Hareide tre konkrete utfordringer under overskriften “Knut-Arild, dette kan du gjøre”:

  • Revidere veibøkene med vekt på funksjonskrav og klima
  • Gi hver veistrekning et klimagassbudsjett sammen med det økonomiske budsjettet. Se samtidig på muligheten for bonusordninger for ytterligere utslippskutt etter inngått kontrakt. 
  • Sett av en milliard hvert år gjennom nasjonal transportplan til forskning, utvikling og testing av nye materialer, og til investering i nye, utslippsfrie maskiner. 

Forventer innovative løsninger

Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier, fortalte at for dem er mantraet “du blir det måler” en viktig leveregel. 

– Det betyr at vi må ta samfunnsansvaret inn i vårt styrende system. Det betyr også at våre samarbeidspartnere vil merke at vi vektlegger samfunnsansvar og klima i våre kontrakter. Og det betyr at vi forventer innovative løsninger, sa Aanesland, før hun overrakte sjekklista til Hareide. 

Anleggssektoren er avgjørende for at Norge skal nå målene fra Parisavtalen, påpeker Ingvild Kilen Rørholt i ZERO

– Vi håper at denne lista kan gi forutsigbarhet til de som vil investere i klimavennlige løsninger. Bransjen kan da kutte i egne utslipp, og i tillegg kan et krav om klimavennlige materialer være med på å skape et marked i Norge for grønn industri, sier Kilen Rørholt.

Sjekklista kan lastes ned her.