fbpx
20. april 2021

Stort steg for utslippsfri varetransport

DB Schenkers varedistribusjon i Oslo er nå 100 prosent utslippsfri. – Vi trenger spydspisser som investerer grønt og går foran i den grønne omstillingen av varetransporten, sier ZEROs fagansvarlig for transport, Christine Holtan Bøgh.

Tungtransportens utslipp av klimagasser skal halveres innen 2030.  Det gjøres viktige kvantesprang i omstillingen av vareleveringen i byene. Denne uken nådde ZEROs fagpartner Schenker AS sitt mål om 100 prosent utslippsfri vareleveranser i Oslo sentrum. Selskapet har ambisjoner om å levere med null utslipp i all bydistribusjon i alle større norske byer innen 2021. 

ZERO har lenge jobbet for å fremme grønne løsninger i transportsektoren, og gleder seg over den positive utviklingen. Mange aktører er på hugget i det grønne skiftet, men tempoet må opp dersom klimamålene skal nås. 

– Tempoet i omstillingen til utslippsfrie kjøretøy må økes kraftig de nærmeste årene, og vi ser nå at stadig flere kjøretøy settes i produksjon når etterspørselen er der.  Nå må både myndigheter og næringsliv bruke hele virkemiddelrepertoaret, så skal vi jobbe for at de blir enda bedre, sier Holtan Bøgh. 

Kontaktperson hos ZERO:
Christine Holtan Bøgh (mobil: 915 82 971)

Bilder av Holtan Bøgh kan lastes ned her.