Styrets leder:
Erik Espeset

Styremedlemmer:
Lars Ludvig Thorsen
Bård Gaute Bergfald
Erik Sauar
Jorunn Gran
Torfinn Belbo, ansatterepresentant
Tonje Sæther,ansatterepresentant

Varamedlemmer:
Cato Thorvald Buch
Ingrid Hauge Aasaaren, ansatterepresentant