fbpx
26. januar 2020
Denne artikkelen er over 2 år gammel

PM: Syv klimatiltak i Granavolderklæringen det haster å gjennomføre

Erna Solberg regjerer videre på Granavolderklæringen. Vi har plukket ut syv tiltak vi mener regjeringen bør prioritere frem mot valget i 2021. Med god gjennomføringskraft kan de gjøre en betydelig forskjell for klima!

1. KULL: Sette i gang en internasjonal satsing på fornybar energi, for å unngå at land i økonomisk vekst blir avhengige av kull som energikilde.

2. CCS: Gi klarsignal til investering i norsk karbonfangst- og lagring. Det kan gi enorme utslippskutt for Norge, og betydelige ringvirkninger i Europa.

3. SKIPSFART: Flere virkemidler for utslippsfri skipsfart, som strengere krav til utslippsfrie supplybåter og mer penger til elferger og hurtigbåter.

4. BYGG: Stille krav til at statens veier, bygg og annen infrastruktur skal bygges med 40 % lavere utslipp enn i dag. Byggeprosjekter er en stor utslippskilde, og staten kan bruke egne prosjekter for å bidra til nye løsninger.

5. VIND OG KRAFT: Mer satsing på fornybar energi, som vindkraft på land og til havs. Norge vil trenge mye mer strøm i fremtiden, og da trenger vi også kraftutveksling med utlandet.

6. AVGIFT: Gjøre det dyrere å kjøpe og kjøre fossilbiler med avgifter på CO₂ og bilkjøp. Avgiftsøkningen kan brukes til å støtte de som velger utslippsfrie løsninger.

7. ELTRANSPORT: Sette i gang en større pakke med virkemidler for å få tungtransporten til å bli utslippsfri, som støtte til kjøp av elvarebil og lastebil, gratis bompenger, med mer.

Les VGs sak om temaet