Stikkord: biomasse

Biomasse er organisk nedbrytbart materiale som trær, avlinger, gress, søppel, røtter m.m. og er en viktig fornybar ressurs. Biomasse har imidlertid sine begrensninger i hvordan ressursene utnyttes, tidsfaktor og forutsetter gjenvekst med ny fangst av CO2. Det sentrale bidraget fra biomasse er knyttet til karbonet, – noe andre fornybare energikilder ikke kan bidra med på

Read more

Årets Zerokonferanse nærmer seg med stormskritt, og vil i år ha temaet «Veikart 2030». I veikartet står skog og bioøkonomi sentralt, så 12.-13 november er Oslo stedet å være. Hvilken rolle skal biomassen spille i og på veien til et nullutslippssamfunn, hvor bærekraftig er det å bruke og hvordan kan det styrke verdiskapningen i Norge?

Read more

«Kun 2 % av Stortingsrepresentantene forstår fotosyntesen og bioøkonomi» er det spøkefullt blitt hevdet. På verdens miljødag, 5. juni, arrangerte derfor ZERO, Skogselskapet og NHO Mat og Landbruk stortingsseminaret «Fra sorte til grønne karboner». Hva er bioøkonomi? Bioøkonomi er bærekraftig produksjon og bearbeiding av biomasse til matvarer, helse- og fiberprodukter, industrielle produkter og energi. Bioøkonomi

Read more