Stikkord: elektrifisering

– Skal Norge møte sine forpliktelser i klimaavtalen er vi avhengig av mer miljøvennlig teknologi. Elektriske gravemaskiner er et godt eksempel på hvordan ny teknologi kan bidra til reduksjon av klimagassutslipp, sier  Marius Holm, leder av Miljøstiftelsen ZERO. Anleggsmaskiner står eksempelvis for 16 prosent av klimagassutslippene i Oslo. Gravemaskiner og annen tungtransport basert på strøm er utslippsfritt,

Read more

Løsningene eksisterer, og er på vei. På første møte i Forum for fornybar transport var det elektrifisering som sto på agendaen. Her fikk et fullstappet kulturhus en gjennomgang av løsninger for elektrifisering av transporten, hvor hele verdikjeden, fra batteri og infrastruktur til ferdige kjøretøy ble presentert.   Elbusser er lønnsomt Siemens og Volvo lanserte en

Read more

Over 50 utvalgte deltakere fra næringsliv, forvaltning, akademia, politikk og organisasjoner var med da tre framtidsverksteder i Transportlab 0/2030 ble arrangert hos Tekna 5. februar, 4. mars og 14. april. ZERO, Tekna og Mind2Mind/Faveo har denne våren invitert landets viktigste transport- og klimaaktører til å være med på en kreativ dugnad for en mer klimavennlig transportpolitikk.

Read more

Elektriske busser, ferjer og lastebiler, bensinstasjoner som gjøres om til energistasjoner med strøm, hydrogen og biodrivstoff, og smart bruk av spillvarme og fjordkjøling. Her er noen glimt fra Zerokonferansens dag 2 som viser hvordan byene går foran og bygger nullutslippsløsninger. Dagen startet med at Oslo kommune og Ruter lanserte en storstilt satsing på elbusser på

Read more

I følge ZEROs kilder skal OED ha gitt oljeselskapene klarsignal til å velge den dårligste klimaløsningen for utbygging av oljefeltene på Utsirahøyden. Løsningen som er valgt innebærer at storparten av feltene på Utsirahøyden sitt energibehov vil dekkes av forurensende gassturbiner, og bare en mindre andel vil dekkes av fornybar kraft fra land. ZERO har grunn

Read more