fbpx
18. februar 2015
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Transportlab – hvordan komme til null utslipp i 2030?

Over 50 utvalgte deltakere fra næringsliv, forvaltning, akademia, politikk og organisasjoner var med da tre framtidsverksteder i Transportlab 0/2030 ble arrangert hos Tekna 5. februar, 4. mars og 14. april.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Engasjerte gruppediskusjoner i Transportlab workshop 3 for å legge veikartet mot null utslipp i 2030. Foto: ZERO/Tom Sinding-Larsen

ZERO, Tekna og Mind2Mind/Faveo har denne våren invitert landets viktigste transport- og klimaaktører til å være med på en kreativ dugnad for en mer klimavennlig transportpolitikk.

Null utslipp fra transport om 15 år?
Norge skal kutte sine klimagassutslipp og bli et nullutslippssamfunn innen 2050. Transportsektoren står for en stor del av utslippene, og det må skje mye med hvordan vi reiser og frakter varer i tiårene framover for å fjerne utslippene helt. Med dagens virkemidler når vi ikke disse målsetningene. I Transportlab løfter vi blikket mot 2030: Hvor langt mot null utslipp kan vi komme på 15 år?

Transportlab 0 2030 slide
ZEROs leder Marius Holm holdt en appell om hvorfor vi inviterer til Transportlab akkurat nå, se innlegget hans her.


Hvem forutså elbilrevolusjonen?

Hva har så skjedd de siste 15 årene? På få år har vi opplevd en elbilrevolusjon i Norge, og antall elbiler på norske veier har nærmest doblet seg fra januar til desember 2014. Batteriutviklingen går raskt og vi har fått elferjer, elbusser og el-lastebiler. Verken forskere, politikere, byråkrater, næringsliv eller ZERO klarte å forutse hvor raskt denne utviklingen ville gå. IKT-revolusjonen har snudd opp-ned på verden på noen få tiår, og kommer de nærmeste årene til å treffe transportsektoren for fullt, med mange nye muligheter for kommunikasjon som kutter transportbehovet, smartere sømløs reising og effektivisering av varelogistikk.

Gruppe 6_2
Transportlab hadde seks gruppebord med engasjerte diskusjoner. Her fra venstre: Norges Forskningsråd, Statnett, ZERO, Siemens, Grønn Bil, Strategi & Analyse og Kongsberg Automotive. Foto: Jon Robert Dohmen / Mind2Mind


Kreative metoder for å se på framtiden

Dette er bare noen eksempler for å vise at vi stadig opplever at tradisjonelle metoder som prognoser og fremskrivninger kommer til kort, – de klarer ikke alltid å ta høyde for potensialet for rask endring. For å forstå mulighetene som ligger i det grønne skiftet vil vi derfor ta i bruk foresightmetode for å utforske hvilke drivkrefter, megatrender, usikkerheter, tidlige tegn og gamechangere som vil få betydning for utviklingen av transportsektoren i tiårene framover.

Prosessleder Jon Robert Dohmen i Mind2Mind ga deltakerne en kickstart om framtidstenking med denne presentasjonen på den første workshopen av Transportlab.
Tavle gruppe 3
På workshop 1 diskuterte og rangerte deltakerne et knippe drivkrefter som kan få betydning for utviklingen av transportsystemet mot 2030. – Hvor sikre er de ulike driverne, og hvor stor betydning vil de få? Se drivkraftnotatet her.


Tre Transportlab-workshoper og lansering på Zerokonferansen 2015
Transportlab workshop 1
ble arrangert 5. februar – der jobbet vi med drivkrefter.
Disse presentasjonene ble holdt:
Hvorfor har ZERO laget en Transportlab? v/Marius Holm, leder i ZERO
Hvordan planlegge for en usikker fremtid? v/Jon Robert Dohmen, prosessleder i Mind2Mind
– ZEROs notat med drivkrefter som kan få betydning for transportsystemet i 2030

Transportlab workshop 2 ble arrangert 4. mars – der jobbet vi med scenarier og framtidsbilder.
Disse presentasjonene ble holdt:
– Batteri- og ladeteknologi mot 2030: Teknologiutvikling med betydning for norsk transport. v/Egil Mollestad, ZEM-Energy
– Redusert transportomfang, effektivisering og modalskift: Hva er mulighetsrommet fram mot 2030? v/Holger Schlaupitz, Naturvernforbundet
 Jernbaneutviklingen i Norge for gods og personreiser mot 2030: Hva er sikre og usikker drivere? v/Lars Erik Nybø, Jernbaneverket
Om scenarioutvikling. v/Jon Robert Dohmen, prosessleder Mind2Mind

Transportlab workshop 3 ble arrangert 14. april – der gjorde vi en back-casting og laget et veikart til et norsk transportsystem uten utslipp i 2030.
Disse presentasjonene ble holdt:
Veien til en utslippsfri transportsektor, nullutslipps-scenarier og «Zerobanen». v/Kari Asheim, fagansvarlig transport i ZERO
– Reduksjon av CO2 utslipp fra shipping. v/Simen Knudsen, DNV GL
– Involvering og folkelig oppslutning om endring. v/Siri Hall Arnøy, politikkansvarlig i ZERO (kun muntlig)

– Sluttresultatene fra Transportlab 0/2030 blir lansert på Zerokonferansen 27.-28. oktober 2015.

Fagnotater om batteri, hydrogen og biodrivstoff mot 2030
ZERO har også laget tre fagnotater i prosjektet, om utviklingen innen henholdvis batterikjøretøy, hydrogen og biodrivstoff mot 2030, les en oppsummering og last ned fagnotatene på denne bloggen.

Transportlab 0/2030 er støttet av Enova.

Har du spørsmål, kontakt prosjektleder Jenny Skagestad: jenny.skagestad@zero.no, 92610995.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Naturvernforbundet, Statens Vegvesen, ZERO, Miljøpartiet de Grønne med flere diskuterer tiltak og virkemidler i back-castingen i workshop 3. Foto: ZERO/Tom Sinding-Larsen
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Prosessleder Jon Robert Dohmen i Mind2Mind ga Transportlaben en innføring i framtidstenkning og scenariometodikk. Foto: ZERO/Tom Sinding-Larsen
Gr 4 m briller stort
På workshop 2 tok vi på framtidsbrillene for å se hvor mye nullutslippstransport vi kan få i ulike scenarier. Fra venstre: Eco-1, Vegdirektoratet, Kongsberg Automotive, Electric Mobility Norway, Agri Analyse, Oslo kommune, Jernbaneverket, ITS-Norge og ZERO. Foto: Jon Robert Dohmen / Mind2Mind
Gruppe2 med briller
Electric Mobility Norway, Grønn bil, DNV GL og Institutt for Energiteknikk fikk i workshop 2 utdelt et sett med drivkrefter for å utvikle et spenstig scenario for transportsystemet basert på et felles tematisk rammeverk. Foto: Jon Robert Dohmen / Mind2Mind