fbpx
4. april 2018
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Utslippsfrie fjorder og maritim sektor

Det grønne skiftet til fornybar og utslippsfri maritim sektor er i full gang. Ferjebransjen leder an i Norge og verden, drevet fram av gode politiske vedtak om nullutslippskrav og en framtidsrettet bransje som utvikler og tar i bruk nye utslippsfrie løsninger. Norge har verdensledende maritim leverandørindustri på nullutslippsløsninger.

For ett år siden samlet ZERO fullt hus til seminar om utslippsfri maritim sektor. Det har allerede skjedd mye nytt siden da. ZERO og NCE Maritime CleanTech samler til seminar for å høre siste nytt fra spydspissene langs kysten på utslippsfrie løsninger. Og vi utfordrer stortingspolitikerne i Energi- og miljøkomiteen til debatt om politikk for å få til utslippsfrie fjorder og maritim sektor.

Dato: 10.april
Tid: kl. 08.00 – 14.00
Sted: Håndtverkeren, Rosenkrantzgate, Oslo
Påmelding: https://zero10.formstack.com/forms/maritimtseminar10042018

Program (oppdatert 9.april):

 Registrering og kaffe, (8.00 -8.15)

 Spydspisser som leder an (8.15-9.00)

 • Velkommen v/Kåre Gunnar Fløystad ZERO og Erik Iansen Selfa/NCE Maritime CleanTech.
 • Tiden for dieselferger er snart slutt. Verdens største innkjøper av elektriske ferger. Dagfinn Neteland, Administrerende direktør Fjord1.
 • På vei mot utslippsfri Trondheimsfjord. Erlend Solem, Fylkesdirektør for Samferdsel i Trøndelag fylkeskommune.
 • Framtidens fjorder er utslippsfri. Future of the Fjords – Verdens første helt utslippsfri turistbåt. Rolf Sandvik, Daglig leder The Fjords.
 • Utslippsfri løsninger for seiling i fjordene og inn og ut av havn med neste generasjons Kystrutefartøy fra Havila. (tbc/Dagfinn Neteland)


Norsk maritim industri leder an i verden med utslippsfrie løsninger – hva trengs for å det til i hele maritim sektor?  Samtale (9.00-9.15)

 • Hege Økland, Daglig leder NCE Maritime CleanTech.
 • Odd Tore Finnøy, Administrerende direktør Brunvoll og Styreleder Norsk Industri Maritim bransjeforening.
 • Arnfinn Ingjerd, Daglig leder Maritimt Forum Nordvest.
 • Ingve Sørfonn, Styreleder NCE Maritime CleanTech.

Virkemidler for utslippsfrie fjorder og maritim sektor.  Politisk debatt (9.15-9.45)

 • Liv Kari Eskeland (H)
 • Tore Storhaug (KrF)
 • Else-May Botten (AP)
 • Lars Haltbrekken (SV)
 • Ole Andre Myhrvold (SP)
 • Ketil Kjenseth (V)

Med utfordringer fra næringslivet.

 • Hege Økland, Daglig leder NCE Maritime CleanTech.
 • Odd Tore Finnøy, Administrerende direktør Brunvoll og Styreleder Norsk Industri Maritim bransjeforening.

Moderator: Jon Evang, ZERO

9.45- 10.00 Pause

Spydspisser og infrastruktur for utslippsfrie løsninger langs hele kysten  (10.00-11.05)

 • Det skjer en stille revolusjon i norske fjorder. Terje Moe Gustavsen, Vegdirektør Statens Vegvesen.
 • Color Hybrid – Verdens største ladbar-hybrid passasjerskip under bygging på Ulstein verft. Helge Otto Mathisen, Konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt Color Line.
 • Stena Lines nye batteriinitiativ for elektrifisering av Gøteborg-Fredrikshavn. Erik Lewenhaupt, Head of Sustainability Stena Line Group.
 • Yara Birkeland – Verdens første utslippsfrie kontainerskip snart under bygging. Bjørn Tore Orvik, Finans- og logistikkdirektør Yara Porsgrunn.
 • Sjøfartsdirektoratet i førersetet for utslippsfri maritime løsninger. Lasse Karlsen, Teknisk direktør Sjøfartsdirektoratet.
 • Innovative lav- og nullutslippsløsninger og utfordringer med å få disse inn i markedet. Ingve Sørfonn, Teknisk direktør Wärtsila.
 • PILOT-E – ny utlysning. Trond Moengen, Prosjektleder PILOT-E.

Pause (11.05-11.20)

 • Infrastruktur for en nullutslipps Kystrute. Thor André Berg, Seniorrådgiver BKK.
 • Infrastruktur for hydrogen langs kysten. Per Sandberg, Seniorrådgiver Statoil.
 • Fornybar storskala hydrogenproduksjon til maritim bruk. Vegard Frihammer, Daglig leder Greenstat.
 • Bergen havn på vei mot utslippsfrie løsninger. Johnny Breivik, Havnedirektør Bergen Havn.


12.00- 12.30 Lunsj og mingling

Workshop – Hvordan få fart på utbyggingen av infrastruktur for utslippsfrie løsninger. (12.30 – 14.00)

 • Infrastruktur (strøm og hydrogen): Hvilken infrastruktur trengs for en stor overgang til utslippsfri maritime løsninger? Hva er de beste og gjennomførbare løsningene i  oppbyggingsfasen vi er i.
 • Investering: Hvordan utløser vi tilstrekkelige og riktige langsiktige investeringer i infrastruktur som trengs? Hvem er aktørene som kan gjøre dette, og trengs flere tiltak for å få disse tilstrekkelig på banen?
 • Business case (havn/landsiden): Hvordan få utslippsfrie løsninger så lønnsomme at at rederne tar det i bruk i stort omfang og snøballen ruller av seg selv. Trenger vi tiltak som differensierte havneavgifter, utkoblbar tariff for nett, krav til nullutslipp i havn?
 • Business case (skipssiden): Vi må akselerere omleggingingen i hele maritim sektor. Hvordan får vi nok brukere/skip for å få det til å rulle for fullt?
 • Politikk og virkemidler: Hvilke politiske og regulatoriske forbedringer og endringer trenger vi for å akselerere utrullingen av utslippsfrie maritime løsninger?

 

Møterom tilgjengelig for videre diskusjoner hvis ønskelig.

VELKOMMEN!

Pris: 800,- kroner, (NGOer 500,-) Meld deg på her!