Våre støttespillere

Næringslivets samfunnsansvar innebærer å gjøre noe mer enn å oppfylle lover og regler. For sentrale politiske mål innen klima er det avgjørende at næringslivet går foran.

Les mer
Les mer

Store norske selskaper, enten de er privateide eller statlige, har et bredt samfunnsansvar. De forventes å prestere opp mot en tredelt bunnlinje, og måles på finansielle, miljømessige og sosiale prestasjoner.

Derfor er det å samarbeide med næringslivet en integrert del av ZEROs strategi. ZERO bidrar til at bedriften oppfyller denne forpliktelsen på en god måte. Vi oppnår dette gjennom vår innsikt i politiske mål, dagsorden og gjennomslag, gjennom felles arrangementer og spydspissprosjekter, og gjennom å utfordre næringslivsaktørene på hvordan de kan gå foran i det grønne skiftet.

En samarbeidsavtale mellom ZERO og aktører i næringslivet er forankret i et felles mål om å fremme gode klimaløsninger.

ZEROs målgruppe er :

  • Selskaper som har klimaløsninger som kjernevirksomhet
  • Selskaper med tøffe ambisjoner om å kutte utslipp i egen virksomhet
  • Selskaper som har produkter/tjenester som kan bidra til utslippskutt
  • Selskaper med et aktivt samfunnsengasjement

Alle samarbeidsavtaler er skreddersydd en felles målsetning for partene.

Ta kontakt med markedssjef Annika Yri.

VÅRE STØTTESPILLERE