fbpx
16. januar 2023

Vi søker praktikant til arbeid med naturbaserte klimaløsninger

Ønsker du å være praktikant på et spennende fagarbeid om naturbasert CO₂-fjerning? ZERO søker deg som er student innen klima-, arealbruk- og bærekraftsfag eller ønsker mer erfaring innen klimaarbeid.

Miljøstiftelsen ZERO søker nå en praktikant for en periode på hel- eller deltid i forbindelse med vårt faglige arbeid fra januar 2023. Vi ønsker å gjennomføre arbeidet så snart som mulig. Tidsrom og omfang etter avtale. 

Søknadsfrist: Snarest og senest 29. januar.

Send søknadsbrev og CV til Martine Mørk (martine.mork@zero.no) merket “Praktikant naturbaserte klimaløsninger”.

Søknader vil bli behandlet fortløpende.

Bakgrunn:

FNs klimapanel (2022) fastslår at å bevare og øke karbonlagring i verdens økosystemer, er et av de viktigste tiltakene for å nå målene i Parisavtalen. 

Det finnes en rekke ulike naturbaserte løsninger som kan øke opptaket av CO₂ i Norge: skogplanting på gjengroingsarealer, biokarbon (biokull), fangvekster og restaurering av våtmarker. En hovedbarriere for at de blir tatt i bruk, er at tiltak ikke er økonomisk lønnsomme. Hvordan kan et virkemiddel utformes for at løsningene tas i bruk? Hva er potensialet for de ulike løsningene? Hvilke synergier mellom klima og natur kan utløses av ett og samme tiltak? Hva må til for at landeiere tar i bruk løsninger? Vi søker en praktikant som kan være med å svare på disse spørsmålene. 

Aktuelt tidsrom og omfang

Dersom praktikantoppholdet er en del av et utdanningsløp, er varigheten definert av utdanningsinstitusjonen. For andre praktikantopphold er øvre lengde på oppholdet 3 måneder. Praktikantperioden kan gjerne kombineres med faglig studiepraksis/skriving av masteroppgave.

Vi ønsker at praktikanten er fysisk tilstede i Oslo og kan jobbe på vårt kontor i Youngstorget 1. Dette kan kombineres med hjemmekontor. Stillingen er ulønnet. Du vil få god oppfølging, opplæring, tilgang til ZEROs nettverk og attest etter endt praktikantperiode.

Arbeidsoppgaver er:

 • Bidra med research og analyse sammen med dyktige fagrådgivere i ZERO, i vårt arbeid med naturbasert CO₂-fjerning. Du vil være en del av et større faglig team.
 • Tekstutforming, og ved behov, kommunikasjon.
 • Andre arbeidsoppgaver kan tilkomme, som organisering av workshop, arrangementer og møter.

Vi kan tilby:

 • Innsikt og opplæring i ZEROs arbeid og vår metode.
 • Tett oppfølging av en egen mentor og/eller din nærmeste overordnede i ZERO.
 • Mulighet til å delta i møter internt og eksternt, og til å delta på ZEROs arrangementer.
 • Kunnskap om det siste innen klimaløsninger, og å bli kjent med et ungt og engasjerende arbeidsmiljø.
 • Innblikk i hvordan en sentral miljøorganisasjon jobber med påvirkningsarbeid opp mot politikere og næringsliv.
 • Kunnskap om det siste innen klimaløsninger.
 • Et ungt og engasjerende arbeidsmiljø.
 • Fleksibel arbeidstid.

Vi tar inn relevante kandidater til intervju fortløpende. 

Lurer du på noe? Kontakt rådgiver Martine Mørk (martine.mork@zero.no) eller fagansvarlig industri Anne Marit Post-Melbye (anne.melbye@zero.no).