fbpx
13. juli 2021

Vi søker praktikanter til vårt prosjekt om klimanøytralitet og klimakvoter

Ønsker du å være praktikant på et spennende prosjekt om klimanøytralitet i næringslivet og bruk av klimakvoter og andre kompensasjonsløsninger? ZERO søker deg som er student innen klima og bærekraftsfag eller ønsker mer erfaring innen klimaarbeid til et prosjekt vi leder sammen med PwC høsten 2021.

Frist for å søke: Fortløpende og senest 20. august.
Send søknadsbrev og CV til Dagfrid merket
“Praktikant klimakvoter og klimanøytralitet”.
Søknader vil bli behandlet fortløpende.

Stadig flere selskaper erklærer klimanøytralitet som en del av sin klimastrategi. Men hvilke strategier kan egentlig ta et selskap til klimanøytralitet? Og bør man kjøpe klimakvoter eller andre offsets for å bli klimanøytral i dag? Dette er blant spørsmålene vi stiller i prosjektet Klimanøytralitet og klimakvoter denne høsten.

Miljøstiftelsen ZERO søker nå to praktikanter for en periode på hel- og deltid i forbindelse med vårt faglige arbeid mellom 20. august 2021 og 28. februar 2022.

Aktuelt tidsrom og omfang: 

Dersom praktikantoppholdet er en del av et utdanningsløp, så er varigheten på oppholdet definert av utdanningsinstitusjonen. For andre praktikantopphold er øvre lengde på oppholdet 3 måneder i løpet av perioden. Praktikantperioden kan gjerne kombineres med faglig studiepraksis/skriving av masteroppgave.

Vi ønsker at praktikanter er fysisk tilstede i Oslo og kan jobbe på vårt kontor i Youngstorget 1, mest sannsynlig kombinert med hjemmekontor. Stillingen er ulønnet. Praktikantene vil få god oppfølging, opplæring, tilgang til ZEROs nettverk og attest etter endt praktikantperiode.

Arbeidsoppgaver kan være:

 • Bidra med research og analyse inn i prosjektet sammen med dyktige fagrådgivere fra ZERO og PwC.
 • Bidra ved organisering av workshops, arrangement og møter.
 • Tekstutforming og kommunikasjon.

Oppgi hvilke type oppgaver du ønsker å jobbe med i søknaden din – enten Zerokonferansen eller andre spesifikke oppgaver eller fagområder.  

Vi kan tilby:

 • Innsikt og opplæring i ZEROs arbeid og vår metode
 • Tett oppfølging av en egen mentor og/eller din nærmeste overordnede i ZERO
 • Mulighet til å delta i møter internt og eksternt, og til å delta på ZEROs arrangementer.
 • Kunnskap om det siste innen klimaløsninger, og å bli kjent med et ungt og engasjerende arbeidsmiljø.
 • Innblikk i hvordan en sentral miljøorganisasjon jobber med påvirkningsarbeid opp mot politikere og næringsliv
 • Kunnskap om det siste innen klimaløsninger
 • Erfaring fra organiseringen av en av Norges største og viktigste konferanser
 • Et ungt og engasjerende arbeidsmiljø 
 • Fleksibel arbeidstid

Vi tar inn relevante kandidater til intervju fortløpende. 
Lurer du på noe? Kontakt prosjektansvarlig nestleder Dagfrid Forberg, dagfrid.forberg@zero.no, eller fagsjef Stig Schjølset stig.schjolset@zero.no.