fbpx
15. juni 2021

Viktig med bærekraft i verdikjedene for biodrivstoff

ZERO inviterte til webinar 15. juni om biodrivstoff for å løfte sentrale spørsmål i norsk biodrivstoffpolitikk.

Økt bruk av biodrivstoff vil være et av de viktigste tiltakene for å innfri Norges klimamål for 2030, ifølge regjeringens klimamelding. Men hvor mye biodrivstoff bør vi bruke, hvor bør det brukes, og hvordan få det til?

Samtalen ble innledet av Anne Marit Post-Melbye, fagansvarlig for industri i ZERO, om status i norsk biodrivstoffpolitikk. Etter det holdt Are Lindegaard fra Klima- og miljødepartementet en presentasjon om de viktigste forslagene i klimameldingen, og hvilke vurderinger som blir viktige mot 2030.

Deretter fulgte en samtale med Heikki Holmås fra Multiconsult og Anders Bjartnes fra Norsk Klimastiftelse, som står på hver sin side av debatten: Holmås mener vi bør bruke så mye biodrivstoff som mulig, mens Bjartnes på sin side mener vi bør bruke så lite som mulig. Samtalen ble ledet av Stig Schjølset fra ZERO.

Etter samtalen fortalte Åsa Håkonsson fra Preem om muligheter og potensial for biodrivstoff. Hun presenterte hvilke råvarer de bruker i biodrivstoffproduksjonen, og planer for hvordan produksjonen skal økes mot et «fornybart» raffineri.

Til sist snakket Glen Peters fra Cicero om hvilken rolle biodrivstoff spiller internasjonalt i forskjellige scenarioer der Paris-målene nås.  

– Bærekraftig biodrivstoff er en viktig løsning der det ikke finnes alternativer til elektrifisering, som i luft- og skipsfarten, sier Anne Marit Post-Melbye. 

Biodrivstoff er blant regjeringens viktigste tiltak i klimameldingen, men det er fortsatt usikkerheter rundt for eksempel volum, tilgang og bærekraft. 

– ZERO ønsker å bidra til å finne løsninger for nødvendige utslippskutt innen transportsektoren, realisere ny norsk biodrivstoffproduksjon, og fremme bærekraft i verdikjedene. Arenaer som samler meningsytrere fra flere sider, eksperter og næringslivet er viktig for å finne disse løsningene.