fbpx
26. januar 2016
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Viktig steg mot grønnere anskaffelser

Regjeringen har levert revidert lov om offentlige anskaffelser som nå skal til stortingsbehandling. Det er forventet at loven vil gjelde fra sommeren. Miljøstiftelsen ZERO mener den reviderte loven er langt tydeligere på at det skal stilles miljøkrav og etterspørres klimaløsninger, sammenliknet med forrige lov.

–  Vi bruker mer enn 400 mrd kroner på offentlige anskaffelser, noe som tilsvarer 14 prosent av BNP, og denne loven kan derfor få stor betydning for innovasjon av klimaløsninger og for å bygge markeder for eksisterende klimateknologi, sier Marius Holm, leder i ZERO.

ZERO forventer nå at loven følges opp i gode og tydelige forskrifter.

– Vi forventer at anmodningsvedtaket fra statsbudsjettsavtalen for 2016 om å innføre krav om minimum 30 prosent miljøvekting ved alle offentlig anbud der det er relevant inkluderes i og detaljeres i forskrift, sier Holm.

Han peker på at det er stort behov for å styrke kompetansen blant offentlige innkjøpere, slik at de blir flinkere til å bruke sin innkjøpsmakt i miljøets og klimaets tjeneste.

– Det er enormt viktig at regjeringen også styrker innkjøper- og mijløkompetansen i kommunene og hos andre offentlige aktører, slik at lovendringen faktisk får en effekt. Uten rådgivning om hvordan man skal inkludere miljø- og klimahensyn i anskaffelser og krav kan vi gå glipp av viktige klimaløsninger, sier Holm.