fbpx
16. desember 2019

Viktig støtte til utslippsfri hydrogeninfrastruktur for sjøtransport fra Pilot-E

PILOT-E ordningen tildelte 16. desember støtte til to ambisiøse og innovative prosjekter for å bygge opp en komplett forsyningskjede for flytende hydrogen til den maritime industrien.

Illustrasjon: LMG Marin

PILOT-E er et samarbeid mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova for å øke tempoet i det grønne skiftet gjennom å sikre en raskere utvikling fra idé til marked.

– ZERO er veldig fornøyde med at Pilot-E ordningen nå gir støtte til to gode og ambisiøse prosjekter med mye spennende teknologiutvikling som kan bidra til en verdikjede med hydrogen, og dermed fremskynde utslippsfri kystfart. Mange hydrogenprosjekter er på trappene, så det er viktig å få opp en felles infrastruktur som muliggjør å sette prosjektene på vannet. Realisering av infrastruktur for flytende hydrogen vil kunne forsyne hydrogenferger og hurtigbåter som er på trappene, slik som Hjelmelandferga som settes i drift i 2021, sier Liv-Elisif Kalland, rådgiver for hydrogen i ZERO. 

Pilot-E viser til at grønn og bærekraftig skipsfart er en forutsetning for å oppnå nasjonale og internasjonale utslippsmål. Internasjonal skipsfartsbransje peker i dag på flytende hydrogen som et av de optimale nullutslipps-drivstoffene for skip med stort energibehov. BKK, sammen med Equinor og Air Liquide, er i spissen for det ene prosjektet hvor de skal utvikle og realisere en komplett forsyningskjede for flytende hydrogen på Vestlandet. Konsortiets mål er å bidra til vekst i markedet ved å tilby flytende hydrogen produsert fra elektrolyse.

Det andre ledes Flakkgruppen som skal gi en komplett leveransekjede for grønt hydrogen i Geirangerfjorden, et viktig skritt for utslippsfrie fartøy i verdensarvfjorden. Hydrogen vil spille en viktig rolle for å få til nullutslippsløsninger også på større skip som cruiseskip, og flytende hydrogen er blant annet valgt til Norges første hydrogenferje, som skal i drift for Norled på Hjelmeland-sambandet fra 2021.

– Det er veldig gledelig med støtte til utvikling av ny infrastruktur som vil ta det grønne skiftet til fornybar skipsfart et stort steg videre. Med hydrogenløsningene i prosjektene som ble annonsert i fjorårets pilot-E-runde, vil infrastrukturen som nå planlegges være et stort og avgjørende steg for å realisere utslippsfrie løsninger for langdistanse skipsfart såvell som i nærskipssfarten, sier Liv-Elisif Kalland i ZERO.

Videre skriver Pilot-E at Willhelmsen sammen med NorSea Group skal utvikle et nytt og fleksibelt distribusjons-konsept for flytende hydrogen, som også omfatter nullutslippsskip og terminaler, på NorSea sine baser for lagring og bunkring. Norled, Wilhelmsen og Viking Ocean Cruises deltar i prosjektet som brukere av hydrogenet i sine fartøy. Hydrogenterminalene vil også muliggjøre forsyning til andre typer sluttbrukere, som busser og tungtransport.

– Pilot-E ordningen er en viktig ordning med et godt samarbeid fra virkemiddelapparatet for å få nye prosjekter raskere fram igjennom utviklingsfasen fram til realisering. Vi trenger langt mer av dette for å løse klimautfordringen, så Pilot-E ordningen bør få mer midler og bli en permanent ordning med flere utlysninger i året, sier Liv-Elisif Kalland i ZERO.

– Norge er verdensledende på nullutslippsløsninger i maritim sektor og i en unik posisjon til å lede an. Vi bidrar til teknologiskift med ringvirkninger for klimareduksjoner langt ut over Norge, sier Kalland.