fbpx
2. mai 2019
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Volum hovedtema på årets Hydrogensymposium i Tyssedal

Hydrogenrådgiver Sindre Østby Stub i full sving på det gamle kraftanlegget i Tyssedal

24. og 25. april samlet aktører fra den norske og internasjonale hydrogenbransjen seg i Tyssedal for å oppdatere hverandre om pågående prosjekter, og for å diskutere mulige samarbeid fremover. Hovedtema for årets treff var hvordan større volumer av utslippsfritt hydrogen kan bli realisert de neste årene.

Sindre Østby Stub og Anne Marit Post-Melbye, rådgivere i ZERO, presenterte hvilke tiltak de mener må til for å realisere denne målsetningen. Hovedutfordringen de trakk frem er priskonkurransen med fossile energi- og materialkilder, som i dag er langt billigere enn fornybart hydrogen. ZERO tar derfor til orde for miljøkrav i offentlige og private anskaffelsesprosesser og målrettede tiltak innen transport-, maritim- og industrisektoren, sektorer som har stort potensiale for å kutte utslipp gjennom bruk av hydrogen.

– Regjeringen må i den nye hydrogenstrategien komme med virkemidler som stimulerer økt etterspørsel etter hydrogen på tvers av flere sektorer. Hydrogen er en klimaløsning med stort potensial i industri, transport og maritimt, og hydrogenstrategien må vise tydelig hvordan krav, innkjøpsmakt, avgifter og Enova skal bidra til å realisere nye hydrogenprosjekter, forteller Sindre Østby Stub, rådgiver for hydrogen i ZERO.

Under hydrogensymposiet ble nyheten sluppet om at norske NEL har inngått avtale med det svenske prosjektet HYBRIT om å levere hydrogen til produksjon av fossilfritt stål. Like ved hydrogensymposiets lokaler ligger anlegget til Tizir AS som har ambisjoner om å realisere et lignende prosjekt. Vi håper den kommende hydrogenstrategien vil legge til rette for at slike prosjekter kan gjennomføres her i Norge.