21. januar 2019

Workshop om utslippskutt i veibygging

Sted: Stratos, Oslo

Tid: 09:15 – 15:15

Nye Veier og klimastiftelsen ZERO arrangerer seminar og workshop om utslippskutt fra veibygging. Skal vi lykkes, må vi ha med leverandører, entreprenører, teknologimiljøer, rådgivere osv. Hvordan skal vi bygge veier som er i tråd med klimamålene i Nasjonal Transportplan og Parisavtalen?

Nye Veier og ZERO ønsker dialog og samarbeid om hvordan løse denne utfordringen og inviterer derfor til seminar og workshop den 23. januar om hvordan kutte utslipp fra veibygging. Hvilke teknologier og materialer er tilgjengelig i dag? Hvordan ser mulighetene ut framover? Hva kan bedriften din bidra med? Workshopen vil fokusere på å finne frem til konkrete løsninger for å få ned utslippene fra veibygging i dag og på lengre sikt.

Målgruppe: Leverandører, teknologimiljøer, entreprenører, rådgivende ingeniører, akademia og materialprodusenter.

Hvis du har løsninger, ideer eller er interessert i å være med å diskutere hva vi kan få til og hva som må til for å få ned utslipp fra veibygging er dette workshopen for deg.

 

Påmelding