IMG_8828 (1) IMG_8972 (1)

Norge 203040 er en koalisjon av 21 store selskaper og fem organisasjoner med en felles visjon om å bidra til Norges klimamål med 40 prosent kutt innen 2030, gjennom blant annet å utvikle nye grønne forretningsmuligheter. En av koalisjonens piloter jobber mot en visjon om et utslippsfritt Svalbard.

Norge 203040 har en visjon om et utslippsfritt Svalbard. Et knippe av selskapene i koalisjonen – Snøhetta, DNV GL, Hurtigruten, Telenor, Ruter, Elektroforeningen, Xynteo, WWF og ZERO ønsker å bidra spesielt til at Svalbard skal bli et utstillingsvindu for gode løsninger, og konkrete prosjekter som vil lede Svalbard mot et nullutslippssamfunn.

Koalisjonen arrangerte en idéworkshop i februar i år, se Rapport fra workshop Longyearbyen 19.02.18 – Norge203040. Nå følger vi opp ideene som kom fram med en ny workshop der vi diskuterer realisering av konkrete utslippsfrie løsninger. Denne gangen er Longyearbyen Lokalstyre med som medarrangør sammen med selskapene i piloten.

Tid: Mandag 17. september 2018, kl.08:00-13:30
Sted: Radisson Blu Polar, Longyearbyen, Svalbard
Påmelding snarlig: Send epost til jenny.skagestad@zero.no

Program: 
Etter et lite knippe innledninger i plenum vil hoveddelen av workshopen være diskusjoner i temagrupper med aktuelle spørsmål:

Longyearbyen som Smart Arctic City
– Longyearbyen lokalstyre har nylig vedtatt et mål om at Longyearbyen skal bli lagt merke til som “Smart Arctic City” med innovasjon, bærekraftig og effektive løsninger. Hva er de mest spenstige grepene som kan settes i gang nå og framover?

Energisystem
– Energisystemet skal transformeres fra kull til løsninger med lavere utslipp. Hva er erfaringene med solceller fra Telenor, Avinor og andre, og hvilken rolle kan batterier, hydrogen og geotermisk energi spille?
– Hvilke nye grønne muligheter finnes når dagens dieselaggregater nå skal erstattes av ny energireserveløsning?

Reiseliv
– Hvilke store og små grep kan tas for å kutte utslipp fra den voksende reiselivsnæringen på land og sjø?

Transport av personer og varer
– Det er ikke stilt noen miljøkrav til bussene og taxiene i Longyearbyen. Er det mulig å få til en utskifting til elbuss med dagens operatør og støtte fra Enova? Kan autonom vare/person-transport testes på Svalbard?
– Kan ny flytekai være en gamechanger for skip og balansere energisystemet?

Bygg
– Hvordan sørge for at det settes høye klimaambisjoner ved nye byggeprosjekter?
– Hvordan realisere en ambisiøs energioppgradering av eksisterende bolig?

Workshopen arrangeres av Norge 203040 og Longyearbyen lokalstyre. Her er representantene fra Longyearbyen lokalstyre som deltok på workshopen i februar.
Workshopen arrangeres av Norge 203040 og Longyearbyen lokalstyre. Her er representantene fra Longyearbyen lokalstyre som deltok på workshopen i februar.

Les også ZEROs blogg “Fra kullavhengig til fornybart utstillingsvindu”, av Dagfrid Forberg