fbpx
21. august 2018
Denne artikkelen er over 2 år gammel

Yara ny hovedpartner for Zerokonferansen

Uttalelse fra Yara:

En av de største utfordringene verden står overfor er å skaffe nok mat verdens voksende befolkning på en klimavennlig og bærekraftig måte. Yara sin misjon er å mette verdens befolkning og samtidig ivareta jordkloden vår.

I 2050 vil verdens befolkning telle 9,8 milliarder mennesker. Befolkningsveksten krever at vi produserer mer mat på en mer bærekraftig og effektiv måte. Vi må dyrke større avlinger med bruk av mindre vann, mindre areal og mindre energi hvis vi skal mette alle. Vi kan ikke fortsette å rydde skog for å ta i bruk større landareal til jordbruk. Da vil klimagassutslippene fortsette å øke.

Zerokonferansen er Norges viktigste klimakonferanse og Yara ønsker å delta aktivt på denne konferansen og inngår derfor et treårig partnerskap. Det gjør vi fordi vi tror at ingen enkeltperson, ingen organisasjon, ingen privat aktør eller regjering kan klare å løse klimautfordringen alene. Vi må stå sammen. Samarbeid på tvers av privat, offentlig og organisasjonsliv er nøkkelen til å finne ideene, tenke ute løsningene og iverksette initiativene som verden trenger.

Sammen skal vi skape endring. Sees på Zerokonferansen 7-8 november 2018.

https://www.yara.com/oppdag/

Fra ZERO:

ZERO er glad for å ha Yara med på laget som hovedsponsor. Klimaendringene er vår tids største utfordring, og vårt mål er å jobbe frem klimaløsninger som kan skape global endring. Vi håper Zerokonferansen skal bli et verksted som bidrar til å få frem nye klimaløsninger.