fbpx
23. september 2014
Denne artikkelen er over 2 år gammel

ZERO er positive til norsk støtte til CCS-anlegg i utlandet

ZERO er positive til at Norge kan være med å realisere karbonfangst og –lagring (CCS) i utlandet. ZERO tror at statsbudsjettet som legges frem 8. oktober blir en milepæl for norsk CCS-arbeid.

I statsbudsjettet for 2015 må Erna Solberg og Tord Lien levere en konkret plan for gjennomføring av et fullskala CCS-prosjekt, og legge tilstrekkelig med midler på bordet. Uten en klar plan og penger tilgjengelig vil det bli vanskelig for regjeringen å nå målet om et ferdig prosjekt innen 2020. ZERO har derfor store forventninger til konkrete tiltak i statsbudsjettet.

I disse dager er det ett år siden Mongstad-prosjektet ble skrinlagt. Vi har hørt lite om arbeidet med CCS i Norge fra Solberg-regjeringen i etterkant. Regjeringserklæringen til Høyre og FrP forpliktet seg til å realisere et fullskala CO2-fangstanlegg innen 2020, slik også Klimaforliket slo fast at vi må.

ZERO mener derfor det er bra at regjeringen ser på muligheter for å støtte et fullskala anlegg i utlandet i nær fremtid. CCS er et av flere viktige tiltak for å løse den globale klimautfordringen. Nå er det essensielt med politisk vilje slik at flere anlegg utvikles og bygges på verdensbasis.

2. oktober åpner fullskala CO2- fangstanlegget til SaskPower, på Boundary Dam i Canada. Anlegget viser at teknologien er moden og tilgjengelig for å brukes i dag. Klimaproblemet er internasjonalt og ZERO mener at Norge må, med sitt historiske ansvar for klimagassutslipp fra olje- og gassektoren, være med på å støtte opp om prosjekter som kan gi internasjonale kutt. Norsk støtte til et utenlandsk anlegg vil være positivt, og kan støtte opp under en videreutvikling av anlegg i Norge, gjennom ny erfaring og samarbeid. For klimautfordringen trengs det at flere land får på plass nødvendige anlegg for rensing og lagring.

ZERO mener at regjeringen må ha to tanker i hodet samtidig. Ved siden av mulig finansiering av et anlegg i utlandet, må regjeringen satse på fullskala anlegg i Norge. Det er den eneste muligheten for at vi kan nå våre mål om kutt i CO2-utslipp i Norge.

Av Camilla Svendsen Skriung, politisk rådgiver CCS.