10. juni 2016

PM: ZERO gleder seg over ny anskaffelseslov

Torsdag vedtok Stortinget ny lov om offentlige anskaffelser. Den gir en vesentlig styrking av stat, fylker og kommuners miljø- og klimaansvar, samtidig som den innfører en ordning som kutter kostnadsrisikoen ved å være tidlig ute med nye klimaløsninger.

– Loven åpner dørene vidåpne for at stat og kommuner skal bruke sin innkjøpsmakt strategisk for å fremme klima- og miljøvennlige produkter og tjenester. I 2016 vil det offentlige trolig anskaffe for over 500 milliarder kroner. Ved å stille strenge miljøkrav kan det få stor betydning for å skape et marked for dem som vil levere produktene til nullutslippssamfunnet. Da kan nye grønne innovasjoner kan se dagens lys, sier rådgiver Marit Vea i ZERO entusiastisk.

En av de tingene hun fremhever som særlig positivt er tilleggsforslaget om at det skal utredes en risikoordning for offentlige anskaffelser. Det vil kunne fjerne en viktig flaskehals for gjennomføringen av nyskapende klimaprosjekter, for eksempel når det gjelder fossilfri anleggsplasser.

– Det kan være en risiko for merkostnader når oppdragsgivere velger å være tidlig ute og satse i et umodent marked. En ordning for risikoavlastning kan gi et gjennombrudd for satsing på smarte klimaløsninger i det offentlige.

Trenger styrking av Difi

Vea understreker at selv om den nye anskaffelsesloven er et veldig godt virkemiddel for å lykkes med å få til et gjennombrudd for grønne offentlige anskaffelser, så mangler fremdeles en avgjørende brikke i arbeidet.

– Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), som i dag administrerer statens arbeid med offentlige anskaffelser, har stort behov for en styrking. Da den blå regjeringen inntok regjeringskontorene var noe av det første de gjorde å kutte bevilgingen som frem til da hadde vært øremerket grønne anskaffelser. Dermed forsvant førstelinjetjenesten for innkjøpere rundt om i landet som trengte råd for å vite hvordan de skal stille miljøkrav. Vi jobber knallhardt for å sikre at dette rettes opp i statsbudsjettet for neste år, avslutter Vea