fbpx
23. mars 2020
Denne artikkelen er over 2 år gammel

PM: ZERO må kutte kostnader som følge av koronakrisen

Miljøstiftelsen ZERO gjør kostnadskutt for å møte konsekvensene av koronapandemien. Målet er å sikre ZERO som en sterk stemme i klimasaken også i fremtiden.

Den pågående koronapandemien har skapt utfordringer for store deler av norsk samfunnsliv – også for ZERO. Verken arrangementer, møter med politikere og næringsliv, samarbeidsprosjekter og øvrige aktiviteter kan gjennomføres som normalt.

– Selv om vi prøver å løse så mye som mulig gjennom digitale møteplasser, er mye utsatt på ubestemt tid. Det påvirker både arbeidshverdagen og handlingsrommet for å fremme gode klimaløsninger, sier daglig leder Marius Holm.

Økonomisk usikkerhet

ZEROs økonomi er i utgangspunktet sunn, men vi har ikke stor nok egenkapital til å opprettholde aktiviteten på samme nivå i lengre tid uten nye inntekter fra næringslivet.

– Det er all grunn til å tro at når koronakrisen rammer så mange bedrifter hardt, vil dette også ramme oss. Vi har en tett og god dialog med mange aktører i samfunnet, og har stor forståelse for og medfølelse med den krevende økonomiske situasjonen også de står i nå, sier Holm.

Delvise permitteringer

ZERO har slik situasjonen er nå, ikke forutsetninger for å opprettholde våre kjerneaktiviteter. Derfor er det sendt ut varsel om i snitt 50 prosent permittering til samtlige ansatte, med unntak av noen få nøkkelpersoner som er nødvendige å holde i full jobb for å sikre daglig drift. Dette er et uønsket, men nødvendig tiltak.

– Vår viktigste oppgave nå er å sikre ZEROs arbeid med klima i det lange løp. Vi gjør vårt beste for å ta vare på våre ansatte, og opplever at organisasjonen står samlet om hvordan vi møter situasjonen, sier Holm.

– Også for ZERO er situasjonen krevende, selv om den er langt mer dramatisk for andre. Vi opprettholder et så høyt aktivitetsnivå som situasjonen tillater, og vi vil gjøre alt vi kan for å holde farten oppe i det viktige arbeidet vi gjør for klimasaken, sier Marius Holm.

Kontaktpersoner i Miljøstiftelsen ZERO:
Marius Holm, daglig leder (mobil: 957 21 632)
Kommunikasjonssjef Hege Kristin Ulvin (mobil: 971 72 650)