10. april 2018

ZERO: Pinlig at det ikke åpnes for fornybar-investeringer i Oljefondet

– Det begynner å nærme seg pinlig at Finansdepartementet fortsetter en prosess med å «vurdere» og ikke er i stand til å ta et klart standpunkt for å åpne opp for investeringer i unotert fornybar infrastruktur, sier Marius Holm, leder i ZERO.

– Finansdepartementet viser i alle fall en mer positiv holdning til mulighetene for å åpne Oljefondet for slike investeringer. Om disse skal legges inn under eksisterende miljømandater, vil det ha begrenset betydning, med mindre disse blir større, men det gir i alle fall muligheten til å bygge opp kompetanse som gir grunnlag for å bygge opp større investeringer på sikt, sier Holm.

– Argumentene for at fond med Oljefondets størrelse og langsiktighet bør kunne gå inn i unotert infrastruktur, er så åpenbare, at den manglende åpningen for slike investeringer blir møtt med hoderysting i internasjonale finansmiljøer, sier Holm.

– Med det krystallklare vedtaket fra Høyres landsmøte på lørdag om at partiet nå vil åpne for at fondet kan gå inn i unotert fornybar energi, bør alt nå ligge til rette for at Stortinget blir enige om en raskere avklaring, sier Holm.

– Det er et stadig økende finansieringsgap for verdens behov for investeringer i fornybar energi for å klare klimamålene. En åpning for at Oljefondet kan bidra til å dekke dette, er viktig både for klimaet og for den langsiktige avkastningen av Norges sparepenger, sier Holm.

For mer informasjon:

Marius Holm, leder i ZERO, 957 21 632

Per Kristian Sbertoli, Fagansvarlig finansiering fornybart globalt, 930 89 103