fbpx
31. mars 2020
Denne artikkelen er over 2 år gammel

PM: ZERO roser grønne tiltak i krisepakken

Miljøstiftelsen ZERO gleder seg over at flere grønne investeringer nå er på plass i den tredje krisepakken. – Dette er viktige tiltak for å sikre arbeid og  fortsatt fart i det grønne skiftet, sier Marius Holm, daglig leder i ZERO.

ZERO la i forrige uke frem en grønn krisepakke, med oppfordring til politikerne om å gjøre økonomiske krisetiltak som framskynder omstilling, og ikke bremser det grønne skiftet. 

– Det er positivt at politikerne ser at klimaløsningene må sikres i møte med  et næringsliv i alvorlig økonomisk krise. Klimakrisen er dramatisk, og vi har ikke tid til å sette de grønne løsningene på vent. Vi tror tiltakene som nå er tatt inn vil være viktige bidrag til å nå Norges klimamål, og samtidig skape arbeidsplasser og grønn vekst, sier Holm. 

Blant de grønne tiltakene i krisepakken er både havvindsatsing, 100 millioner til grønn skipsfart, støtte til karbonfangst og -lagring (CCS) og tiltak for utslippsreduksjon på norsk sokkel. Dette er tiltak ZERO har pekt på og ønsker velkommen.

– Dette er investeringer som vil gi aktivitet i økonomien på kort sikt, men som vi også trenger for å få store utslippskutt på lang sikt. Nå sikrer politikerne både at en del planlagte klimatiltak ikke stopper opp og at det gjøres investeringer som stimulerer de næringene og selskapene som bidrar til grønn vekst, sier Holm.

Marsjordre på CCS

Investeringsbeslutning for det første CCS-anlegget skal komme senest i statsbudsjettet for 2021, og tre nye utslippskilder, avfallsanleggene i Stavanger, Bergen og Trondheim, skal utredes i tillegg til avfallsanlegget i Oslo og sementfabrikken i Brevik. 

– Stortinget gir nå regjeringen marsjordre på CCS. Dersom dette kommer på plass, får vi både framdrift og kritisk masse i den norske satsingen på CO2-håndtering. Jo flere utslippskilder vi legger til, jo lavere blir kostnadene for hvert tonn vi kutter, sier Marius Holm.

Grønn skipsfart

– Det er positivt at Stortinget vil trappe opp satsingen på grønn skipsfart. Vi trenger en grønn flåtefornyelse av nærskipsfarten. Vi må fortsette elektrifiseringen av fergene, og vi må få på plass de første utslippsfrie hurtigbåtene. Dette er satsinger som vil gi økt aktivitet i maritim sektor, hvor vi vet at verft og leverandørindustri vil bli hardt rammet av nedturen i olje- og gassnæringen, sier Marius Holm.

Les mer om ZEROs grønne krisepakke: Koronakrisen permitterer ikke klimakrisen

Kontaktpersoner i Miljøstiftelsen ZERO:
Marius Holm, daglig leder, mobil: 957 21 632
Kommunikasjonssjef Hege Kristin Ulvin, mobil: 971 72 650